ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0100101001 مکانیزم کلید پریز جور یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری...  مکانیزم کلید پریز جور یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضو...
۲ K0100101002 مکانیزم کلید یکپل یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم کلید یکپل یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در ...
۳ K0100101003 مکانیزم کلید دوپل یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم کلید دوپل یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در ...
۴ K0100101004 مکانیزم کلید تبدیل یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم کلید تبدیل یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در...
۵ K0100101005 مکانیزم کلید شاسی زنگ یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم کلید شاسی زنگ یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها...
۶ K0100101006 مکانیزم پریز برق یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم پریز برق یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در م...
۷ K0100101007 مکانیزم پریز برق سرامیکی یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم پریز برق سرامیکی یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آ...
۸ K0100101008 مکانیزم پریزتلفن دوکاره یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم پریزتلفن دوکاره یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آن...
۹ K0100101009 مکانیزم پریزآنتن یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم پریزآنتن یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در م...
۱۰ K0100101010 مکانیزم پریزبرق ارتدار یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم پریزبرق ارتدار یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنه...
۱۱ K0100101011 مکانیزم پریز برق ارتدار سرامیکی یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم پریز برق ارتدار سرامیکی یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و...
۱۲ K0100101013 مکانیزم کلید شاسی تایمر یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم کلید شاسی تایمر یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آن...
۱۳ K0100101014 مکانیزم زنگ موزیکال یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم زنگ موزیکال یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها د...
۱۴ K0100101015 مکانیزم کلید کولر یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم کلید کولر یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در ...
۱۵ K0100101016 مکانیزم کلید دیمر یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم کلید دیمر یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در ...
۱۶ K0100101017 مکانیزم پریز شبکه یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم پریز شبکه یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در ...
۱۷ K0100101018 مکانیزم کلید کراکس یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم کلید کراکس یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در...
۱۸ K0100101019 مکانیزم پریز آنتن دوکاره یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم پریز آنتن دوکاره یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آ...
۱۹ K0100101020 مکانیزم پریزتلفن دوسوکته یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... مکانیزم پریزتلفن دوسوکته یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آ...
۲۰ K0100101021 سوکت شبکه Cat6 سی ای تی شش یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... سوکت شبکه Cat6 سی ای تی شش یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور...
۲۱ K0100101022 قاب رنگی ساده یونیک سفیدرویان... عدد تماس بگیری... قاب رنگی ساده یونیک سفیدرویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارا...
۲۲ K0100101023 قاب متالیک یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... قاب متالیک  یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در م...
۲۳ K0100101025 قاب طرح جوب یونیک سفید رویان... عدد تماس بگیری... قاب طرح جوب یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات...
۲۴ K0100101026 قاب آبکاری یونیک رویان عدد تماس بگیری... قاب آبکاری یونیک  رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات...
۲۵ K0100101027 قاب فلزی یونیک سفید رویان عدد تماس بگیری... قاب فلزی یونیک سفید رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات ال...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810