ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0900103001 ترانس دوازده 12 ولت بیست 20 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت بیست 20 آمپر دوبل نیوترانس
۲ K0900103002 ترانس دوازده 12 ولت دوازده 12 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت دوازده 12 آمپر دوبل نیوترانس
۳ K0900103003 ترانس دوازده 12 ولت ده 10 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت ده 10 آمپر دوبل نیوترانس
۴ K0900103004 ترانس دوازده 12 ولت هشت 8 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت هشت 8 آمپر دوبل نیوترانس
۵ K0900103005 ترانس دوازده 12 ولت شش 6 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت شش 6 آمپر دوبل نیوترانس
۶ K0900103006 ترانس دوازده 12 ولت چهار 4 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت چهار 4 آمپر دوبل نیوترانس
۷ K0900103007 ترانس دوازده 12 ولت سه 3 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت سه 3 آمپر دوبل نیوترانس
۸ K0900103008 ترانس دوازده 12 ولت یک 1 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت یک 1 آمپر دوبل نیوترانس
۹ K0900103009 ترانس دوازده 12 ولت هشتصد 800 میلی آمپر دوبل نیوتر... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت هشتصد 800 میلی آمپر دوبل نیوترانس
۱۰ K0900103010 ترانس دوازده 12 ولت ششصد 600 میلی آمپر دوبل نیوترا... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت ششصد 600 میلی آمپر دوبل نیوترانس
۱۱ K0900103011 ترانس دوازده 12 ولت پانصد 500 میلی آمپر دوبل نیوتر... عدد تماس بگیری... الکتریکی فروغی لاله زار : لیست قیمت انواع کلید و پریز ، فروش انواع سیم و کابل ، فروش انواع ترانس ...
۱۲ K0900103012 ترانس دوازده 12 ولت پانصد 500 میلی آمپر دوبل نیوتر... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت پانصد 500 میلی آمپر دوبل نیوترانس
۱۳ K0900103013 ترانس دوازده 12 ولت چهارصد 400 میلی آمپر دوبل نیوت... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت چهارصد 400 میلی آمپر دوبل نیوترانس
۱۴ K0900103014 ترانس 12 دوازده ولت 300 سیصد میلی آمپر دوبل نیوترا... عدد تماس بگیری... ترانس 12 دوازده ولت 300 سیصد میلی آمپر دوبل نیوترانس
۱۵ K0900103015 ترانس دوازده 12 ولت دویست 200 میلی آمپر دوبل نیوتر... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت دویست 200 میلی آمپر دوبل نیوترانس
۱۶ K0900103016 ترانس دوازده 12 ولت بیست 20 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت بیست 20 آمپر نیوترانس
۱۷ K0900103017 ترانس دوازده 12 ولت دوازده 12 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت دوازده 12 آمپر نیوترانس
۱۸ K0900103018 ترانس دوازده 12 ولت ده 10 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت ده 10 آمپر نیوترانس
۱۹ K0900103019 ترانس دوازده 12 ولت هشت 8 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت هشت 8 آمپر نیوترانس
۲۰ K0900103020 ترانس دوازده 12 ولت شش 6 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت شش 6 آمپر نیوترانس
۲۱ K0900103021 ترانس دوازده 12 ولت چهار 4 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت چهار 4 آمپر نیوترانس
۲۲ K0900103022 ترانس دوازده 12 ولت سه 3 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت سه 3 آمپر نیوترانس
۲۳ K0900103023 ترانس دوازده 12 ولت یک 1 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت یک 1 آمپر نیوترانس
۲۴ K0900103024 ترانس 12 دوازده ولت 800 هشتصد میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... الکتریکی فروغی لاله زار : لیست قیمت انواع کلید و پریز ، فروش انواع سیم و کابل ، فروش انواع ترانس ...
۲۵ K0900103025 ترانس 12دوازده ولت 600 ششصد میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 12دوازده ولت 600 ششصد میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 ...
۲۶ K0900103026 ترانس 12 دوازده ولت 400 چهارصد میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 12 دوازده ولت 400 چهارصد میلی آمپر نیوترانس   ...
۲۷ K0900103027 ترانس دوازده 12 ولت سیصد 300 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس دوازده 12 ولت سیصد 300 میلی آمپر نیوترانس ...
۲۸ K0900103028 ترانس دوازده 12 ولت پانصد 500 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت پانصد 500 میلی آمپر نیوترانس
۲۹ K0900103029 ترانس دوازده 12 ولت دویست 200 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس دوازده 12 ولت دویست 200 میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی :دویست و بیست  220 ال...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810