ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0900104001 ترانس شانزده 16 ولت بیست 20 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت بیست 20 آمپر دوبل نیوترانس
۲ K0900104002 ترانس شانزده 16 ولت دوازده 12 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت دوازده 12 آمپر دوبل نیوترانس
۳ K0900104003 ترانس شانزده 16 ولت ده 10 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت ده 10 آمپر دوبل نیوترانس
۴ K0900104004 ترانس 16 شانزده ولت ده 10 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 16 شانزده ولت ده 10 آمپر دوبل نیوترانس
۵ K0900104005 ترانس شانزده 16 ولت هشت 8 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت هشت 8 آمپر دوبل نیوترانس
۶ K0900104006 ترانس شانزده 16 ولت شش 6 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت شش 6 آمپر دوبل نیوترانس
۷ K0900104007 ترانس شانزده 16 ولت چهار 4 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت چهار 4 آمپر دوبل نیوترانس
۸ K0900104008 ترانس 16 شانزده ولت سه 3 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 16 شانزده ولت سه 3 آمپر دوبل نیوترانس
۹ K0900104009 ترانس 16 شانزده ولت یک 1 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 16 شانزده ولت یک 1 آمپر دوبل نیوترانس  
۱۰ K0900104010 ترانس شانزده 16 ولت هشتصد 800 میلی آمپر دوبل نیوت... عدد تماس بگیری...  ترانس شانزده 16 ولت هشتصد 800 میلی آمپر دوبل نیوترانس ...
۱۱ K0900104011 ترانس شانزده 16 ولت ششصد 600 میلی آمپر دوبل نیوتر... عدد تماس بگیری...  ترانس شانزده 16 ولت ششصد 600 میلی آمپر دوبل نیوترانس   ...
۱۲ K0900104012 ترانس شانزده 16 ولت پانصد 500 میلی آمپر دوبل نیوت... عدد تماس بگیری...  ترانس شانزده 16 ولت پانصد 500 میلی آمپر دوبل نیوترانس ...
۱۳ K0900104013 ترانس شانزده 16 ولت چهارصد 400 میلی آمپر دوبل نیو... عدد تماس بگیری...  ترانس شانزده 16 ولت چهارصد 400 میلی آمپر دوبل نیوترانس ...
۱۴ K0900104014 ترانس شانزده 16 ولت سیصد 300 میلی آمپر دوبل نیوتر... عدد تماس بگیری...  ترانس شانزده 16 ولت سیصد 300 میلی آمپر دوبل نیوترانس ...
۱۵ K0900104015 ترانس شانزده 16 ولت سیصد 300 میلی آمپر دوبل نیوتر... عدد تماس بگیری...  ترانس شانزده 16 ولت سیصد 300 میلی آمپر دوبل نیوترانس ...
۱۶ K0900104016 ترانس شانزده 16 ولت دویست 200 میلی آمپر دوبل نیوت... عدد تماس بگیری...    ترانس شانزده 16 ولت دویست 200 میلی آمپر دوبل نیوترانس   ...
۱۷ K0900104017 ترانس شانزده 16 ولت بیست 20 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت بیست 20 آمپر نیوترانس
۱۸ K0900104018 ترانس شانزده 16 ولت دوازده 12 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت دوازده 12 آمپر نیوترانس
۱۹ K0900104019 ترانس شانزده 16 ولت ده 10 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت ده 10 آمپر نیوترانس
۲۰ K0900104020 ترانس شانزده 16 ولت هشت 8 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت هشت 8 آمپر نیوترانس
۲۱ K0900104021 ترانس 16 شانزده ولت شش 6 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 16 شانزده ولت شش 6 آمپر نیوترانس
۲۲ K0900104022 ترانس شانزده 16 ولت چهار 4 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت چهار 4 آمپر نیوترانس
۲۳ K0900104023 ترانس شانزده 16 ولت سه 3 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس شانزده 16 ولت سه 3 آمپر نیوترانس
۲۴ K0900104024 ترانس 16 شانزده ولت یک 1 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 16 شانزده ولت یک 1 آمپر نیوترانس
۲۵ K0900104025 ترانس 16 شانزده ولت هشتصد 800 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 16 شانزده ولت هشتصد 800 میلی آمپر نیوترانس
۲۶ K0900104026 ترانس شانزده 16 ولت ششصد 600 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس شانزده 16 ولت ششصد 600 میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220...
۲۷ K0900104027 ترانس 16 شانزده ولت چهارصد 400 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 16 شانزده ولت چهارصد 400 میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست&n...
۲۸ K0900104028 ترانس شانزده 16 ولت 300 سیصد میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس شانزده 16 ولت 300 سیصد میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220...
۲۹ K0900104029 ترانس 16 شانزده ولت سیصد 300میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 16 شانزده ولت سیصد 300میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 ...
۳۰ K0900104030 ترانس 16 شانزده ولت 300 سیصد میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس  16 شانزده ولت 300 سیصد میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بی...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810