ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0900105001 ترانس 24 ولت 20 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 20 آمپر توان خرو...
۲ K0900105002 ترانس 24 ولت 12آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری...  ترانس القایی 24 ولت 12آمپر دوبل شرکت نیو ترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ...
۳ K0900105003 ترانس 24 ولت 10 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 10 آمپر توان خرو...
۴ K0900105004 ترانس 24 ولت 8 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 8 آمپر توان خروج...
۵ K0900105005 ترانس 24 ولت 4 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 4 آمپر توان خروج...
۶ K0900105006 ترانس 24 ولت 3 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 3 آمپر توان خروج...
۷ K0900105007 ترانس 24 ولت 1 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 1 آمپر توان خروج...
۸ K0900105008 ترانس 24 ولت 800 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 800 آمپر توان خر...
۹ K0900105009 ترانس 24 ولت 600 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 600 آمپر توان خر...
۱۰ K0900105010 ترانس 24 ولت 500 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 500 میلی آمپر تو...
۱۱ K0900105011 ترانس 24 ولت 400 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 400 میلی آمپر تو...
۱۲ K0900105012 ترانس 24 ولت 300 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 300 میلی آمپر تو...
۱۳ K0900105013 ترانس 24 ولت 200 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 200 میلی آمپر تو...
۱۴ K0900105014 ترانس 24 ولت 20 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 20 آمپر توان خرو...
۱۵ K0900105015 ترانس 24 ولت 12 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 12  آمپر تو...
۱۶ K0900105016 ترانس 24 ولت 10 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 10  آمپر تو...
۱۷ K0900105017 ترانس 24 ولت 8 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 8 آمپر توان خروج...
۱۸ K0900105018 ترانس 24 ولت 6 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 6  آمپر توا...
۱۹ K0900105019 ترانس 24 ولت 4 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 4 آمپر توان خروج...
۲۰ K0900105020 ترانس 24 ولت 3 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 3 آمپر توان خروج...
۲۱ K0900105021 ترانس 24 ولت 800 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 800 میلی آمپر تو...
۲۲ K0900105022 ترانس 24 ولت 600 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 600 میلی آمپر تو...
۲۳ K0900105023 ترانس 24 ولت 500 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 500 میلی آمپر تو...
۲۴ K0900105024 ترانس 24 ولت 400 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 400 میلی آمپر تو...
۲۵ K0900105025 ترانس 24 ولت 300 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 300 میلی آمپر تو...
۲۶ K0900105026 ترانس 24 ولت 200 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 24 ولت جریان خروجی : 200 میلی آمپر تو...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801******عباس فروغی 09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *** 02166757020 ***عباس فروغی 09124244810