ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0900105001 ترانس بیست و چهار 24 ولت بیست 20 آمپر دوبل نیوترا... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس بیست و چهار 24 ولت بیست 20 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست ...
۲ K0900105002 ترانس بیست و چهار 24 ولت دوازده 12آمپر دوبل نیوتر... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس بیست و چهار 24 ولت دوازده 12آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست...
۳ K0900105003 ترانس بیست و چهار 24 ولت ده 10 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس بیست و چهار 24 ولت ده 10 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و ...
۴ K0900105004 ترانس بیست و چهار 24 ولت هشت 8 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس بیست و چهار 24 ولت هشت 8 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : ئویست و ...
۵ K0900105005 ترانس بیست و چهار 24 ولت چهار 4 آمپر دوبل نیوتران... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس بیست و چهار 24 ولت چهار 4 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و...
۶ K0900105006 ترانس بیست و چهار 24 ولت سه 3 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس بیست و چهار 24 ولت سه 3 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و ب...
۷ K0900105007 ترانس بیست و چهار 24 ولت یک 1 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس بیست و چهار 24 ولت یک 1 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و ب...
۸ K0900105008 ترانس 24 بیست و چهار ولت هشتصد 800 میلی آمپر دوبل ... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 24 بیست و چهار ولت هشتصد 800 میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست...
۹ K0900105009 ترانس 24 بیست و چهار ولت 600 ششصد میلی آمپر دوبل ن... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 24 بیست و چهار ولت 600 ششصد میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست ...
۱۰ K0900105010 ترانس بیست و چهار 24 ولت پانصد 500 میلی آمپر دوبل ... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار 24 ولت پانصد 500 میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : 220 د...
۱۱ K0900105011 ترانس 24 بیست و چهار ولت چهارصد 400 میلی آمپر دوبل... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 24 بیست و چهار ولت چهارصد 400 میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویس...
۱۲ K0900105012 ترانس بیست و چهار 24 ولت سیصد 300 میلی آمپر دوبل ن... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار 24 ولت سیصد 300 میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست ...
۱۳ K0900105013 ترانس بیست و چهار 24 ولت 200 دویست میلی آمپر دوبل ... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار 24 ولت 200 دویست میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست...
۱۴ K0900105014 ترانس بیست و چهار 24 ولت بیست 20 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار 24 ولت بیست 20 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 ...
۱۵ K0900105015 ترانس بیست و چهار 24 ولت دوازده 12 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار  24 ولت دوازده 12 آمپر نیوترانس   ولتاژ ورودی : دوی...
۱۶ K0900105016 ترانس بیست و چهار 24 ولت ده 10 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار  24 ولت ده 10 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی :  دویست و...
۱۷ K0900105017 ترانس 24 بیست و چهار ولت هشت 8 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 24 بیست و چهار ولت هشت 8 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 ال...
۱۸ K0900105018 ترانس بیست و چهار 24 ولت شش 6 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار 24 ولت شش 6 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی...
۱۹ K0900105019 ترانس بیست و چهار 24 ولت چهار 4 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار  24 ولت چهار 4 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست...
۲۰ K0900105020 ترانس بیست و چهار 24 ولت سه 3 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار 24 ولت سه 3 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی...
۲۱ K0900105021 ترانس بیست و چهار 24 ولت هشتصد 800 میلی آمپر نیوتر... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار 24 ولت هشتصد 800 میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بی...
۲۲ K0900105022 ترانس بیست و چهار 24 ولت ششصد 600 میلی آمپر نیوترا... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار 24 ولت ششصد 600 میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیس...
۲۳ K0900105023 ترانس 24 بیست و چهار ولت 500 پانصد میلی آمپر نیوتر... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 24 بیست و چهار ولت 500 پانصد میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بی...
۲۴ K0900105024 ترانس 24 بیست و چهار ولت چهارصد 400 میلی آمپر نیوت... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 24 بیست و چهار ولت چهارصد 400 میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و ب...
۲۵ K0900105025 ترانس بیست و چهار 24 ولت 300 سیصد میلی آمپر نیوترا... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار 24 ولت 300 سیصد میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی :دویست و بیست...
۲۶ K0900105026 ترانس بیست و چهار 24 ولت دویست 200 میلی آمپر نیوتر... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس بیست و چهار 24 ولت دویست 200 میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بی...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810