ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0900106001 ترانس 7/5 ولت 200 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 200 میلی آمپر ت...
۲ K0900106002 ترانس 7/5 ولت 400 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 400 میلی آمپر ت...
۳ K0900106003 ترانس 7/5 ولت 500 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 500 میلی آمپر ت...
۴ K0900106004 ترانس 7/5 ولت 600 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 600 میلی آمپر ت...
۵ K0900106005 ترانس 7/5 ولت 1 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 1 آمپر توان خرو...
۶ K0900106006 ترانس 7/5 ولت 3 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 3 آمپر توان خرو...
۷ K0900106007 ترانس 7/5 ولت 4 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 4 آمپر توان خرو...
۸ K0900106008 ترانس 7/5 ولت 6 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 6 آمپر توان خرو...
۹ K0900106009 ترانس 7/5 ولت 8 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 8 آمپر توان خرو...
۱۰ K0900106010 ترانس 7/5 ولت 10 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 10 آمپر توان خر...
۱۱ K0900106011 ترانس 7/5 ولت 12 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 12 آمپر توان خر...
۱۲ K0900106012 ترانس 7/5 ولت 10 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 10 آمپر توان خر...
۱۳ K0900106013 ترانس 7/5 ولت 8 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 8 آمپر توان خرو...
۱۴ K0900106014 ترانس 7/5 ولت 6 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 6 آمپر توان خرو...
۱۵ K0900106016 ترانس 7/5 ولت 4 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 4 آمپر توان خرو...
۱۶ K0900106015 ترانس 7/5 ولت 12 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 12 آمپر توان خر...
۱۷ K0900106017 ترانس 7/5 ولت 20 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 20 آمپر توان خر...
۱۸ K0900106018 ترانس 7/5 ولت 20 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 20 آمپر توان خر...
۱۹ K0900106019 ترانس 7/5 ولت 300 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 300میلی آمپر تو...
۲۰ K0900106020 ترانس 7/5 ولت 800 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 800 میلی آمپر ت...
۲۱ K0900106021 ترانس 7/5 ولت 800 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 800 میلی آمپر ت...
۲۲ K0900106022 ترانس 7/5 ولت 600 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 600 میلی آمپر ت...
۲۳ K0900106023 ترانس 7/5 ولت 1 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 1 آمپر توان خرو...
۲۴ K0900106024 ترانس 7/5 ولت 3 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 3 آمپر توان خرو...
۲۵ K0900106025 ترانس 7/5 ولت 500 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 500 میلی آمپر ت...
۲۶ K0900106026 ترانس 7/5 ولت 400 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 400 میلی آمپر ت...
۲۷ K0900106027 ترانس 7/5 ولت 300 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:ترانس 7/5 ولت 300 میلی آمپر شرکت  نیوترانس ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خر...
۲۸ K0900106028 ترانس 7/5 ولت 200 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 200 میلی آمپر ت...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801******عباس فروغی 09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *** 02166757020 ***عباس فروغی 09124244810