ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0900106001 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت دویست 200 میلی آمپر دوبل ... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس 7/5 هفت و نیم ولت دویست 200 میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : ...
۲ K0900106002 ترانس هفت و نیم 7/5 ولت چهارصد 400 میلی آمپر دوبل... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس هفت و نیم 7/5 ولت چهارصد 400 میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دو...
۳ K0900106003 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 500 پانصد میلی آمپر دوبل ... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 500 پانصد میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : ...
۴ K0900106004 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 600 ششصد میلی آمپر دوبل ن... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 600 ششصد میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی :&n...
۵ K0900106005 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت یک 1 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 7/5 هفت و نیم ولت یک 1 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220...
۶ K0900106006 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت سه 3 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 7/5 هفت و نیم ولت سه 3 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220...
۷ K0900106007 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت چهار 4 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 7/5 هفت و نیم ولت چهار 4 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 2...
۸ K0900106008 ترانس 7/5هفت و نیم ولت شش 6 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس 7/5هفت و نیم ولت شش 6 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیس...
۹ K0900106009 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت هشت 8 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس 7/5 هفت و نیم ولت هشت 8 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و ب...
۱۰ K0900106010 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 10 ده آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 10 ده آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و ب...
۱۱ K0900106011 ترانس هفت و نیم 7/5 ولت دوازده 12 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس هفت و نیم 7/5 ولت دوازده 12 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بی...
۱۲ K0900106012 ترانس هفت و نیم 7/5 ولت ده 10 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس هفت و نیم 7/5 ولت ده 10 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 2...
۱۳ K0900106013 ترانس هفت و نیم 7/5 ولت هشت 8 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس هفت و نیم 7/5 ولت هشت 8 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 2...
۱۴ K0900106014 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت شش 6 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 7/5 هفت و نیم ولت شش 6 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی ...
۱۵ K0900106016 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت چهار 4 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس 7/5 هفت و نیم ولت چهار 4 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی :دویست و بیست 2...
۱۶ K0900106015 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت دوازده 12 آمپر دوبل نیوتر... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 7/5 هفت و نیم ولت دوازده  12 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست...
۱۷ K0900106017 ترانس هفت و نیم 7/5 ولت بیست 20 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس هفت و نیم 7/5 ولت بیست 20 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست ...
۱۸ K0900106018 ترانس 7/5هفت و نیم ولت بیست 20 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 7/5هفت و نیم  ولت  بیست 20 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و...
۱۹ K0900106019 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 300 سیصد میلی آمپر دوبل نی... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 300 سیصد میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و...
۲۰ K0900106020 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت هشتصد 800 میلی آمپر دوبل ن... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 7/5 هفت و نیم ولت هشتصد 800 میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست ...
۲۱ K0900106021 ترانس 7/5 ولت 800 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 7/5 ولت جریان خروجی : 800 میلی آمپر ت...
۲۲ K0900106022 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 600 ششصد میلی آمپر نیوتران... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 600 ششصد میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست...
۲۳ K0900106023 ترانس هفت و نیم 7/5 ولت یک 1 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس هفت و نیم 7/5 ولت یک 1 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 22...
۲۴ K0900106024 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت سه 3 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات:  ترانس 7/5 هفت و نیم ولت سه 3 آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 22...
۲۵ K0900106025 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 500 پانصد میلی آمپر نیوترا... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 500 پانصد میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیس...
۲۶ K0900106026 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 400 چهارصد میلی آمپر نیوتر... عدد تماس بگیری... ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 400 چهارصد میلی آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 22...
۲۷ K0900106027 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 300 سیصد میلی آمپر نیوتران... عدد تماس بگیری... ترانس  هفت و نیم 7/5 ولت سیصد 300 میلی آمپر شرکت نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست ...
۲۸ K0900106028 ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 200 دویست میلی آمپر نیوترا... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 7/5 هفت و نیم ولت 200 دویست میلی آمپر نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیس...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810