ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0900107001 ترانس نه 9 ولت دویست 200 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت دویست 200 میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی :  دویست و بیست 220 الی ...
۲ K0900107002 ترانس 9 نه ولت 300 سیصد میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 9 نه ولت 300 سیصد  میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بی...
۳ K0900107003 ترانس 9 نه ولت 400 چهارصد میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 9 نه ولت 400 چهارصد میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 2...
۴ K0900107004 ترانس 9 نه ولت 500 پانصد میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 9 نه ولت 500 پانصد میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 22...
۵ K0900107005 ترانس 9 نه ولت ششصد 600 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 9 نه ولت  ششصد 600 میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بی...
۶ K0900107006 ترانس 9 نه ولت 800 هشتصد میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس 9 نه ولت 800 هشتصد میلی آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 22...
۷ K0900107007 ترانس نه 9 ولت یک 1 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ترانس نه 9 ولت یک 1 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویس...
۸ K0900107008 ترانس 9 نه ولت سه 3 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 9 نه ولت سه 3 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست و چهل 240 ...
۹ K0900107009 ترانس 9 نه ولت چهار 4 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 9 نه ولت چهار 4 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست و چهل 24...
۱۰ K0900107010 ترانس نه 9 ولت شش 6 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت شش 6 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی 240 دویست و چهل ...
۱۱ K0900107011 ترانس نه 9 ولت هشت 8 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت هشت 8 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست و چهل 240 ول...
۱۲ K0900107012 ترانس 9 نه ولت 10 ده آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 9 نه ولت 10 ده آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست و چهل 240 ول...
۱۳ K0900107013 ترانس نه 9 ولت دوازده 12 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت دوازده 12 آمپر دوبل نیوترانس ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست و چهل 24...
۱۴ K0900107014 ترانس نه 9 ولت بیست 20 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت بیست 20 آمپر دوبل نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست ...
۱۵ K0900107015 ترانس نه 9 ولت بیست 20 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت بیست 20 آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست و چهل...
۱۶ K0900107016 ترانس نه 9 ولت دوازده 12 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت دوازده 12 آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست و چ...
۱۷ K0900107017 ترانس نه 9 ولت ده 10 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت ده 10 آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست و چهل 2...
۱۸ K0900107018 ترانس نه 9 ولت هشت 8 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت هشت 8 آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست و چهل 2...
۱۹ K0900107019 ترانس نه 9 ولت 6 شش آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت 6 شش آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست و چهل 24...
۲۰ K0900107020 ترانس 9 نه ولت چهار 4 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 9 نه ولت چهار 4 آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست و چهل ...
۲۱ K0900107021 ترانس نه 9 ولت سه 3 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت سه 3 آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست  220 الی دویست و ...
۲۲ K0900107022 ترانس 9 نه ولت یک 1 آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 9 نه ولت یک 1 آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی :دویست و بیست 220 الی دویست و چهل 240...
۲۳ K0900107023 ترانس نه 9 ولت هشتصد 800 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس نه 9 ولت هشتصد 800 میلی آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویس...
۲۴ K0900107024 ترانس 9 نه ولت 600 ششصد میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 9 نه ولت 600 ششصد میلی آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست...
۲۵ K0900107025 ترانس 9 نه ولت 500 پانصد میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 9 نه ولت 500 پانصد میلی آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی ...
۲۶ K0900107026 ترانس 9 نه ولت 400 چهارصد میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 9 نه ولت 400 چهارصد میلی آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دوی...
۲۷ K0900107027 ترانس 9 نه ولت 300 سیصد میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 9 نه ولت 300 سیصد میلی آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : دویست و بیست 220 الی دویست...
۲۸ K0900107028 ترانس 9 نه ولت 200 دویست میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... ترانس 9 نه ولت 200 دویست میلی آمپر نیوترانس مشخصات: ولتاژ ورودی : 220  دویست و بیست ال...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810