ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0900107001 ترانس 9 ولت 200 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 200 میلی آمپر توا...
۲ K0900107002 ترانس 9 ولت 300 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 300 میلی آمپر توا...
۳ K0900107003 ترانس 9 ولت 400 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 400 میلی آمپر توا...
۴ K0900107004 ترانس 9 ولت 500 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 500 میلی آمپر توا...
۵ K0900107005 ترانس 9 ولت 600میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 600 میلی آمپر توا...
۶ K0900107006 ترانس 9 ولت 800 میلی آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 800 میلی آمپر توا...
۷ K0900107007 ترانس 9 ولت 1 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  1 آمپر توان...
۸ K0900107008 ترانس 9 ولت 3 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  3 آمپر توان...
۹ K0900107009 ترانس 9 ولت 4 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  4 آمپر توان...
۱۰ K0900107010 ترانس 9 ولت 6 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  6آمپر توان ...
۱۱ K0900107011 ترانس 9 ولت 8 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  8 آمپر توان خروجی : 8...
۱۲ K0900107012 ترانس 9 ولت 10 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  10 آمپر توان خروجی : ...
۱۳ K0900107013 ترانس 9 ولت 12 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  12 آمپر توان خروجی : ...
۱۴ K0900107014 ترانس 9 ولت 20 آمپر دوبل نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  20 آمپر توا...
۱۵ K0900107015 ترانس 9 ولت 20 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  20 آمپر توا...
۱۶ K0900107016 ترانس 9 ولت 12 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  12 آمپر توا...
۱۷ K0900107017 ترانس 9 ولت 10 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  10 آمپر توا...
۱۸ K0900107018 ترانس 9 ولت 8 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  8 آمپر توان...
۱۹ K0900107019 ترانس 9 ولت 6 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی :  6 آمپر توان...
۲۰ K0900107020 ترانس 9 ولت 4 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 4 آمپر توان خروجی...
۲۱ K0900107021 ترانس 9 ولت 3 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 3 آمپر توان خروجی...
۲۲ K0900107022 ترانس 9 ولت 1 آمپر نیوترانس عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 1 آمپر توان خروجی...
۲۳ K0900107023 ترانس 9 ولت 800 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 800 میلی آمپر توا...
۲۴ K0900107024 ترانس 9 ولت 600 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 600 میلی آمپر توا...
۲۵ K0900107025 ترانس 9 ولت 500 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 500 میلی آمپر توا...
۲۶ K0900107026 ترانس 9 ولت 400 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 400 میلی آمپر توا...
۲۷ K0900107027 ترانس 9 ولت 300 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 300 میلی آمپر توا...
۲۸ K0900107028 ترانس 9 ولت 200 میلی آمپر نیوترانس... عدد تماس بگیری... مشخصات: ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت ولتاژ خروجی : 9 ولت جریان خروجی : 200 میلی آمپر توا...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801******عباس فروغی 09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *** 02166757020 ***عباس فروغی 09124244810