ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0100107001 کلید یکپل طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... کلید یکپل طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکت...
۲ K0100107002 کلید دوپل طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... کلید دوپل طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکت...
۳ K0100107003 کلید تبدیل طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... کلید تبدیل طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الک...
۴ K0100107004 پریز برق ساده طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... پریز برق ساده طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات ...
۵ K0100107005 پریز برق سرامیکی طاها بژ رویان... عدد تماس بگیری... پریز برق سرامیکی طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۶ K0100107006 پریز برق ارتدار طاها بژ رویان... عدد تماس بگیری... پریز برق ارتدار طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارا...
۷ K0100107007 پریز برق ارتدارسرامیکی طاها بژ رویان... عدد تماس بگیری... پریز برق ارتدارسرامیکی طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها د...
۸ K0100107008 پریز تلفن دوکاره طاها بژ رویان... عدد تماس بگیری... پریز تلفن دوکاره طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۹ K0100107009 پریز تلفن دوسوکته طاها بژ رویان... عدد تماس بگیری... پریز تلفن دوسوکته طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدا...
۱۰ K0100107010 پریز آنتن طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... پریز آنتن طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکت...
۱۱ K0100107011 پریز آنتن دوکاره طاها بژ رویان... عدد تماس بگیری... پریز آنتن دوکاره طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۱۲ K0100107012 شاسی زنگ طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... شاسی زنگ طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکتر...
۱۳ K0100107013 شاسی تایمر طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... شاسی تایمر طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الک...
۱۴ K0100107014 زنگ بیزر طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... زنگ بیزر طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکتر...
۱۵ K0100107015 کلید کولر طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... کلید کولر طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکت...
۱۶ K0100107016 کلید دیمر طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... کلید دیمر طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکت...
۱۷ K0100107017 کلید کراکس طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... کلید کراکس طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الک...
۱۸ K0100107018 پریز شبکه طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... پریز شبکه طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکت...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810