ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0100108017 سوکت شبکه طاها بژ رویان عدد تماس بگیری... سوکت شبکه طاها بژ رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکت...
۲ K0100108001 کلید یکپل طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... کلید یکپل طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۳ K0100108002 کلید دوپل طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... کلید دوپل طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۴ K0100108003 کلید تبدیل طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... کلید تبدیل طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدا...
۵ K0100108004 پریز برق ساده طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... پریز برق ساده طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در ...
۶ K0100108005 پریز برق سرامیکی طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... پریز برق سرامیکی طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها ...
۷ K0100108006 پریز برق ارتدار طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... پریز برق ارتدار طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها د...
۸ K0100108007 پریز برق ارتدارسرامیکی طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... پریز برق ارتدارسرامیکی طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور...
۹ K0100108008 پریز تلفن دوکاره طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... پریز تلفن دوکاره طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها ...
۱۰ K0100108009 پریز تلفن دوسوکته طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... پریز تلفن دوسوکته طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها...
۱۱ K0100108010 پریز آنتن طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... پریز آنتن طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۱۲ K0100108011 پریز آنتن دوکاره طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... پریز آنتن دوکاره طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها ...
۱۳ K0100108012 شاسی زنگ طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... شاسی زنگ طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارا...
۱۴ K0100108013 شاسی تایمر طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... شاسی تایمر طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدا...
۱۵ K0100108014 زنگ بیزر طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... زنگ بیزر طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارا...
۱۶ K0100108015 کلید کولر طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... کلید کولر طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۱۷ K0100108016 کلید دیمر طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... کلید دیمر طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۱۸ K0100108018 پریز شبکه طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... پریز شبکه طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۱۹ K0100108019 سوکت شبکه cat6 سی ای تی شش طاها نوک مدادی رویان... عدد تماس بگیری... سوکت شبکه cat6 سی ای تی شش طاها نوک مدادی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و ...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810