ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0601301001 حشره کش الکتریکی 1 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 1 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور كا...
۲ K0601301002 حشره کش الکتریکی 2 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 2 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور كا...
۳ K0601301003 حشره کش الکتریکی 3 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 3 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور كا...
۴ K0601301004 حشره کش الکتریکی 4 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 4 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور كا...
۵ K0601301005 حشره کش الکتریکی 5 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 5 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور كا...
۶ K0601301006 حشره کش الکتریکی 6 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 6 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور كا...
۷ K0601301007 حشره کش الکتریکی 7 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 7 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور كا...
۸ K0601301008 حشره کش الکتریکی 8 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 8 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور كا...
۹ K0601301009 حشره کش الکتریکی 9 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 9 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور كا...
۱۰ K0601301010 حشره کش الکتریکی 10 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 10 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۱۱ K0601301011 حشره کش الکتریکی 11 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 11 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۱۲ K0601301012 حشره کش الکتریکی 12 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 12 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۱۳ K0601301013 حشره کش الکتریکی 13 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 13 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۱۴ K0601301014 حشره کش الکتریکی 14 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 14 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۱۵ K0601301015 حشره کش الکتریکی 15 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 15 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۱۶ K0601301016 حشره کش الکتریکی 16 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 16 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۱۷ K0601301017 حشره کش الکتریکی 17 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 17 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۱۸ K0601301018 حشره کش الکتریکی 18 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 18 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۱۹ K0601301019 حشره کش الکتریکی 19 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 19 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۲۰ K0601301020 حشره کش الکتریکی 20 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 20 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۲۱ K0601301021 حشره کش الکتریکی 21 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 21 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۲۲ K0601301022 حشره کش الکتریکی 22 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 22 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۲۳ K0601301023 حشره کش الکتریکی 23 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 23 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۲۴ K0601301024 حشره کش الکتریکی 24 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 24 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۲۵ K0601301025 حشره کش الکتریکی 25 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 25 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۲۶ K0601301026 حشره کش الکتریکی 26 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 26 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۲۷ K0601301027 حشره کش الکتریکی 27 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 27 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۲۸ K0601301028 حشره کش الکتریکی 28 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 28 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۲۹ K0601301029 حشره کش الکتریکی 29 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 29 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...
۳۰ K0601301030 حشره کش الکتریکی 30 وات خارجی دارای لامپ جذب حشره... دستگاه حشر...  حشره کش الکتریکی / 30 وات / خارجی / دارای لامپ جذب / دارای گارانتی می باشد . به منظور ك...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810