ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0801301001 فازمتر میله ایی بلند جنرال عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی بلند مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۲ K0801301002 فازمتر میله ایی کوتاه جنرال عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۳ K0801301003 فازمتر میله ایی بلند سلکت عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۴ K0801301004 فازمتر میله ایی کوتاه سلکت عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب سلکت الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۵ K0801301005 فازمتر جیبی پارس عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب سلکت الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۶ K0801301006 فازمتر جیبی کوتاه پارسیانل عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب پارسیانل الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده.فاز متر هم فاز ...
۷ K0801301007 فازمتر بلند اسرام عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب پارسیانل الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده.فاز متر هم فاز ...
۸ K0801301008 فازمتر کوتاه اسرام عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب پارسیانل الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده.فاز متر هم فاز ...
۹ K0801301009 فازمتر بلند جنرال الکتریک عدد تماس بگیری... فاز متر بلند جنرال الکتریک مرغوب و داراي بدنه محكم مي باشد.لامپ و مقاومت فازمتر نيز به هم متصل هس...
۱۰ K0801301010 فازمتر كوتاه جنرال عدد تماس بگیری... فاز متر ميله اي جهت تشخيص سيم فاز از سيم نول
۱۱ K0801301011 فازمتر جيبي جنرال عدد تماس بگیری... فازمتر ميله اي كوتاه مرغوب جنرال الكتريك ، بدنه محكم ولامپ و مقاومت به هم تابيده. ...
۱۲ K0801301012 فازمتر القايي جنرال عدد تماس بگیری... فاز متر القايي جنرال جهت تشخيص سيم فاز از سيم نول.
۱۳ K0801301013 فازمتر تستر جنرال عدد تماس بگیری... فازمتر تستر جنرال جهت تشخيص سيم فاز از سيم نول.
۱۴ K0801301014 فازمتر بلند اسرام عدد تماس بگیری... فازمتر بلند اسرام جهت تشخيص سيم فاز از سيم نول به كار مي رود. ...
۱۵ K0801301015 فازمتر كوتاه اسرام عدد تماس بگیری... شرح فازمتر ، فاز متر چیست؟فازمتری بیخطر تنظیم دار که با آن شما می توانید از وجود برقهای ضعیف حتی ...
۱۶ K0801301016 فازمتر جيبي اسرام عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب پارسیانل الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده.فاز متر هم فاز ...
۱۷ K0801301017 فازمتر القايي اسرام عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب پارسیانل الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده.فاز متر هم فاز ...
۱۸ K0801301018 فازمتر تستر اسرام عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب پارسیانل الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده.فاز متر هم فاز ...
۱۹ K0801301019 فازمتر بلند پارس عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی بلند مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۲۰ K0801301020 فازمتر كوتاه پارس عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب سلکت الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۲۱ K0801301021 فازمتر تستر پارس عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۲۲ K0801301022 فازمتر جيبي پارس عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۲۳ K0801301023 فازمتر القايي پارس عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۲۴ K0801301024 فازمتر بلند سلكت عدد تماس بگیری...   فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۲۵ K0801301025 فازمتر كوتاه سلكت عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۲۶ K0801301026 فازمتر جيبي سلكت عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۲۷ K0801301027 فازمتر القايي سلكت عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۲۸ K0801301028 فازمتر تستر سلكت عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۲۹ K0801301029 فازمتر بلند چيني عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...
۳۰ K0801301030 فازمتر كوتاه چيني عدد تماس بگیری... فازمتر میله ایی کوتاه مرغوب جنرال الکتریک،بدنه محکم و لامپ و مقاومت بهم تابیده ...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810