ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0100113001 فیوز مینیاتوری تکفاز شش 6 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری تکفاز شش 6 آمپر رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت از ...
۲ K0100113002 فیوز مینیاتوری تکفاز ده 10 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری تکفاز ده 10 آمپر رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت از...
۳ K0100113003 فیوز مینیاتوری تکفاز 16 شانزده آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری تکفاز 16 شانزده آمپر رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظ...
۴ K0100113004 فیوز مینیاتوری تکفاز بیست 20 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری تکفاز بیست 20 آمپر رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت ...
۵ K0100113005 فیوز مینیاتوری تکفاز بیست و پنج 25 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری تکفاز بیست و پنج 25 آمپر رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای م...
۶ K0100113006 فیوز مینیاتوری تکفاز سی و دو 32 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری تکفاز سی و دو 32 آمپر رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محاف...
۷ K0100113007 فیوز مینیاتوری تکفاز چهل 40 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری تکفاز چهل 40 آمپر رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت ا...
۸ K0100113008 فیوز مینیاتوری تکفاز پنجاه 50 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری تکفاز پنجاه 50 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی خا...
۹ K0100113009 فیوز مینیاتوری تکفاز شصت و سه 63 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری تکفاز شصت و سه 63 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی...
۱۰ K0100113010 فیوز مینیاتوری دوفاز ده 10 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری دوفاز ده 10 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی خانگی...
۱۱ K0100113011 فیوز مینیاتوری دوفاز شانزذه 16 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری دوفاز شانزذه 16 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی خ...
۱۲ K0100113012 فیوز مینیاتوری دوفاز بیست 20 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری دوفاز بیست 20 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی خان...
۱۳ K0100113013 فیوز مینیاتوری دوفاز بیست و پنج 25 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری دوفاز بیست و پنج 25 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتری...
۱۴ K0100113014 فیوز مینیاتوری دوفاز 32 سی و دو آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری دوفاز 32 سی و دو آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی ...
۱۵ K0100113015 فیوز مینیاتوری سه فاز ده 10 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری سه فاز ده 10 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی خانگ...
۱۶ K0100113016 فیوز مینیاتوری سه فاز شانزده 16 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری سه فاز شانزده 16 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی ...
۱۷ K0100113017 فیوز مینیاتوری سه فاز بیست 20 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری سه فاز بیست 20 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی خا...
۱۸ K0100113018 فیوز مینیاتوری سه فاز بیست و پنج 25 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری سه فاز بیست و پنج 25 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتر...
۱۹ K0100113019 فیوز مینیاتوری سه فاز سی و دو 32 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری سه فاز سی و دو 32 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی...
۲۰ K0100113020 فیوز مینیاتوری سه فاز چهل 40 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری سه فاز چهل 40 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی خان...
۲۱ K0100113021 فیوز مینیاتوری سه فاز 50 پنجاه آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری سه فاز 50 پنجاه آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی خ...
۲۲ K0100113022 فیوز مینیاتوری سه فاز شصت و سه 63 آمپر رویان... عدد تماس بگیری... فیوز مینیاتوری سه فاز شصت و سه 63 آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریک...
۲۳ K0100113023 محافظ جان 25 بیست و پنج آمپر رویان... عدد تماس بگیری... محافظ جان 25 بیست و پنج آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی خانگی و ...
۲۴ K0100113024 محافظ جان 32 سی و دو آمپر رویان... عدد تماس بگیری... محافظ جان 32 سی و دو آمپر رویان فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری تجهیزات الکتریکی خانگی و صنع...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810