ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0100114001 محافظ دو 2 خانه یخچال 2 دو متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ دو 2 خانه یخچال 2 دو متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت از...
۲ K0100114002 محافظ 2 دو خانه یخچال 3 سه متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 2 دو خانه یخچال 3 سه متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت از...
۳ K0100114003 محافظ 2 دو خانه یخچال 5 پنج متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 2 دو خانه یخچال 5 پنج متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت ا...
۴ K0100114004 محافظ 4 چهار خانه یخچال 2 دو متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه یخچال 2 دو متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت ...
۵ K0100114005 محافظ 4 چهار خانه یخچال 3 سه متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه یخچال 3 سه متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت ...
۶ K0100114006 محافظ 4 چهار خانه یخچال 5 پنج متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه یخچال 5 پنج متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت...
۷ K0100114007 محافظ 4 چهار خانه کامپیوتر 2 دو متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه کامپیوتر 2 دو متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محاف...
۸ K0100114008 محافظ 4 چهار خانه کامپیوتر 3 سه متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه کامپیوتر 3 سه متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محاف...
۹ K0100114009 محافظ 4 چهار خانه کامپیوتر پنج 5 متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه کامپیوتر پنج 5 متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محا...
۱۰ K0100114010 محافظ 6 شش خانه کامپیوتر 2 دو متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 6 شش خانه کامپیوتر 2 دو متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت...
۱۱ K0100114011 محافظ 6 شش خانه کامپیوتر 3 سه متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 6 شش خانه کامپیوتر 3 سه متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت...
۱۲ K0100114012 محافظ 6 شش خانه کامپیوتر 5 پنج متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 6 شش خانه کامپیوتر 5 پنج متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظ...
۱۳ K0100114013 محافظ 4 چهار خانه دیجیتال کامپیوتر 2 دو متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه دیجیتال کامپیوتر 2 دو متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که ب...
۱۴ K0100114014 محافظ 4 چهار خانه دیجیتال کامپیوتر 3 سه متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه دیجیتال کامپیوتر 3 سه متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که ب...
۱۵ K0100114015 محافظ 4 چهار خانه دیجیتال کامپیوتر 5 پنج متری رویا... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه دیجیتال کامپیوتر 5 پنج متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که ...
۱۶ K0100114016 محافظ 4 چهار خانه دیجیتال یخچال 2 دو متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه دیجیتال یخچال 2 دو متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای...
۱۷ K0100114017 محافظ 4 چهار خانه دیجیتال یخچال 3 سه متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه دیجیتال یخچال 3 سه متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای...
۱۸ K0100114018 محافظ 4 چهار خانه دیجیتال یخچال 5 پنج متری رویان... عدد تماس بگیری... محافظ 4 چهار خانه دیجیتال یخچال 5 پنج متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برا...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810