ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0100115001 سه خانه کلید دار بدون ارت بدون کابل رویان... عدد تماس بگیری... سه خانه کلید دار بدون ارت بدون کابل رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظ...
۲ K0100115002 سه خانه کلید دار بدون ارت 2 دو متری رویان... عدد تماس بگیری... سه خانه کلید دار بدون ارت 2 دو متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظ...
۳ K0100115003 سه خانه کلید دار بدون ارت 3 سه متری رویان... عدد تماس بگیری... سه خانه کلید دار بدون ارت 3 سه متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظ...
۴ K0100115004 سه خانه کلید دار بدون ارت 5 پنج متری رویان... عدد تماس بگیری... سه خانه کلید دار بدون ارت 5 پنج متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محاف...
۵ K0100115005 سه خانه کلید دار ارتدار بدون کابل رویان... عدد تماس بگیری... سه خانه کلید دار ارتدار بدون کابل رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت ...
۶ K0100115006 سه خانه کلید دار ارتدار 2 دو متری رویان... عدد تماس بگیری... سه خانه کلید دار ارتدار 2 دو متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت ...
۷ K0100115007 سه خانه کلید دار ارتدار 3 سه متری رویان... عدد تماس بگیری... سه خانه کلید دار ارتدار 3 سه متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت ...
۸ K0100115008 سه خانه کلید دار ارتدار 5 پنج متری رویان... عدد تماس بگیری... سه خانه کلید دار ارتدار 5 پنج متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت...
۹ K0100115009 چهارخانه مستطیل کلیدار بدون ارت بدون کابل رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مستطیل کلید دار / بدون ارت / بدون کابل / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی م...
۱۰ K0100115010 چهارخانه مستطیل کلیدار بدون ارت 2 متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مستطیل کلید دار / بدون ارت / 2 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می ب...
۱۱ K0100115011 چهارخانه مستطیل کلیدار بدون ارت 3 متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مستطیل کلید دار / بدون ارت / 3 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می ب...
۱۲ K0100115012 چهارخانه مستطیل کلیدار بدون ارت 5 متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مستطیل کلید دار / بدون ارت / 5 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می ب...
۱۳ K0100115013 چهارخانه مستطیل کلیدارارتداربدون کابل رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مستطیل کلیدارارتداربدون کابل رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محا...
۱۴ K0100115014 چهارخانه مستطیل کلیدارارتدار 2 دو متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مستطیل کلیدارارتدار 2 دو متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای مح...
۱۵ K0100115015 چهارخانه مستطیل کلیدارارتدار 3 سه متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مستطیل کلیدارارتدار 3 سه متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای مح...
۱۶ K0100115016 چهارخانه مستطیل کلیدار ارتدار 5 پنج متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مستطیل کلیدار ارتدار 5 پنج متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای ...
۱۷ K0100115017 چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت بدون کابل رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت بدون کابل رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای ...
۱۸ K0100115018 چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت دو 2 متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت دو 2 متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای ...
۱۹ K0100115019 چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت 3 سه متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت 3 سه متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای ...
۲۰ K0100115020 چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت پنج 5 متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت پنج 5 متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای...
۲۱ K0100115021 چهارخانه مربع کلیددار ارتدار بدون کابل رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مربع کلیددار ارتدار بدون کابل رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای مح...
۲۲ K0100115022 چهارخانه مربع کلیددار ارتدار 2 دو متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مربع کلیددار ارتدار 2 دو متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای مح...
۲۳ K0100115023 چهارخانه مربع کلیددار ارتدار سه 3 متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مربع کلیددار ارتدار سه 3 متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای مح...
۲۴ K0100115024 چهارخانه مربع کلیددار ارتدار پنج 5 متری رویان... عدد تماس بگیری... چهارخانه مربع کلیددار ارتدار پنج 5 متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای م...
۲۵ K0100115025 شش خانه کلید دار بدون کابل رویان... عدد تماس بگیری... شش خانه کلید دار بدون کابل رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت از رايا...
۲۶ K0100115026 شش خانه کلید دار 2 دو متری رویان... عدد تماس بگیری... شش خانه کلید دار 2 دو متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت از رايا...
۲۷ K0100115027 شش خانه کلید دار 3 سه متری رویان... عدد تماس بگیری... شش خانه کلید دار 3 سه متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت از رايا...
۲۸ K0100115028 شش خانه کلید دار 5 پنج متری رویان... عدد تماس بگیری... شش خانه کلید دار 5 پنج متری رویان محافظ برق وسیله ای الکترونیکی می باشد که برای محافظت از راي...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810