ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0100115001 سه خانه کلید دار بدون ارت بدون کابل رویان... عدد ۶۵,۰۰۰ سه خانه کلید دار / بدون ارت / بدون کابل / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد ....
۲ K0100115002 سه خانه کلید دار بدون ارت 2 متری رویان... عدد ۹۶,۰۰۰ سه خانه کلید دار / بدون ارت / 2 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۳ K0100115003 سه خانه کلید دار بدون ارت 3 متری رویان... عدد ۱۱۲,۰۰۰ سه خانه کلید دار / یدون ارت / 3 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۴ K0100115004 سه خانه کلید دار بدون ارت 5 متری رویان... عدد ۱۳۲,۰۰۰ سه خانه کلید دار / بدون ارت / 5 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۵ K0100115005 سه خانه کلید دار ارتدار بدون کابل رویان... عدد ۷۵,۰۰۰ سه خانه کلید دار / ارتدار / بدون کابل / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۶ K0100115006 سه خانه کلید دار ارتدار 2 متری رویان... عدد ۱۰۴,۰۰۰ سه خانه کلید دار / ارتدار / 2 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۷ K0100115007 سه خانه کلید دار ارتدار 3 متری رویان... عدد ۱۲۲,۰۰۰ سه خانه کلید دار / ارتدار / 3 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۸ K0100115008 سه خانه کلید دار ارتدار 5 متری رویان... عدد ۱۵۲,۰۰۰ سه خانه کلید دار / ارتدار / 5 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۹ K0100115009 چهارخانه مستطیل کلیدار بدون ارت بدون کابل رویان... عدد ۷۷,۰۰۰ چهارخانه مستطیل کلید دار / بدون ارت / بدون کابل / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی م...
۱۰ K0100115010 چهارخانه مستطیل کلیدار بدون ارت 2 متری رویان... عدد ۱۰۴,۰۰۰ چهارخانه مستطیل کلید دار / بدون ارت / 2 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می ب...
۱۱ K0100115011 چهارخانه مستطیل کلیدار بدون ارت 3 متری رویان... عدد ۱۳۰,۰۰۰ چهارخانه مستطیل کلید دار / بدون ارت / 3 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می ب...
۱۲ K0100115012 چهارخانه مستطیل کلیدار بدون ارت 5 متری رویان... عدد ۲۰۰,۰۰۰ چهارخانه مستطیل کلید دار / بدون ارت / 5 متری / کارتن 20 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می ب...
۱۳ K0100115013 چهارخانه مستطیل کلیدارارتداربدون کابل رویان... عدد ۸۲,۰۰۰ چهارخانه مستطیل کلید دار / ارتدار / بدون کابل / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می ...
۱۴ K0100115014 چهارخانه مستطیل کلیدارارتدار 2 متری رویان... عدد ۱۲۵,۰۰۰ چهارخانه مستطیل کلید دار / ارتدار / 2 متری / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باش...
۱۵ K0100115015 چهارخانه مستطیل کلیدارارتدار 3 متری رویان... عدد ۱۴۵,۰۰۰ چهارخانه مستطیل کلید دار / ارتدار / 3 متری / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باش...
۱۶ K0100115016 چهارخانه مستطیل کلیدار ارتدار 5 متری رویان... عدد ۱۷۵,۰۰۰ چهارخانه مستطیل کلید دار / ارتدار / 5 متری / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باش...
۱۷ K0100115017 چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت بدون کابل رویان... عدد ۷۷,۰۰۰ چهارخانه مربع کلید دار / بدون ارت / بدون کابل / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می ...
۱۸ K0100115018 چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت 2 متری رویان... عدد ۱۰۴,۰۰۰ چهارخانه مربع کلید دار / بدون ارت / 2 متری / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باش...
۱۹ K0100115019 چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت 3 متری رویان... عدد ۱۳۰,۰۰۰ چهارخانه مربع کلید دار بدون ارت / 3 متری / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد ...
۲۰ K0100115020 چهارخانه مربع کلیددار بدون ارت 5 متری رویان... عدد ۱۵۰,۰۰۰ چهارخانه مربع کلید دار بدون ارت/ 5 متری / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد ....
۲۱ K0100115021 چهارخانه مربع کلیددار ارتدار بدون کابل رویان... عدد ۸۲,۰۰۰ چهارخانه مربع کلید دار / بدون کابل / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۲ K0100115022 چهارخانه مربع کلیددار ارتدار 2 متری رویان... عدد ۱۳۰,۰۰۰ چهارخانه مربع کلید دار ارتدار / 2 متری / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۳ K0100115023 چهارخانه مربع کلیددار ارتدار 3 متری رویان... عدد ۱۴۵,۰۰۰ چهارخانه مربع کلید دار ارتدار / 3 متری / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۴ K0100115024 چهارخانه مربع کلیددار ارتدار 5 متری رویان... عدد ۱۷۷,۰۰۰ چهارخانه مربع کلید دار ارتدار / 5 متری / کارتن 16 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۵ K0100115025 شش خانه کلید دار بدون کابل رویان... عدد ۱۱۰,۰۰۰ شش خانه کلید دار / بدون کابل / کارتن 10 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . بهتر ا...
۲۶ K0100115026 شش خانه کلید دار 2 متری رویان... عدد ۱۴۸,۰۰۰ شش خانه کلید دار / 2 متری / کارتن 10 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . بهتر است ...
۲۷ K0100115027 شش خانه کلید دار 3 متری رویان... عدد ۱۶۰,۰۰۰ شش خانه کلید دار / 3 متری / کارتن 10 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . بهتر است ...
۲۸ K0100115028 شش خانه کلید دار 5 متری رویان... عدد ۱۹۸,۰۰۰ شش خانه کلید دار / 5 متری / کارتن 10 عددی/ برند رویان دارای استاندارد ملی می باشد . بهتر است ...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801******عباس فروغی 09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *** 02166344801 ***عباس فروغی 09124244810