ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0100116001 کلیدپریزجور بارانی کوپ رویان... عدد تماس بگیری... کلیدپریزجور بارانی کوپ  رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در ...
۲ K0100116002 کلیدتکپل بارانی کوپ رویان عدد تماس بگیری... کلیدتکپل بارانی کوپ  رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدا...
۳ K0100116003 کلید دوپل بارانی کوپ رویان عدد تماس بگیری... کلید دوپل بارانی کوپ  رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مد...
۴ K0100116004 کلید تبدیل بارانی کوپ رویان... عدد تماس بگیری... کلید تبدیل بارانی کوپ  رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در م...
۵ K0100116005 کلید شاسی زنگ بارانی کوپ رویان... عدد تماس بگیری... کلید شاسی زنگ بارانی کوپ  رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها د...
۶ K0100116006 پریزسرامیکی بارانی کوپ رویان... عدد تماس بگیری... پریزسرامیکی بارانی کوپ  رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در ...
۷ K0100116007 پریزسه فاز بارانی کوپ رویان... عدد تماس بگیری... پریزسه فاز بارانی کوپ  رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در م...
۸ K0100116008 پریز روکار سرامیکی رویان عدد تماس بگیری... پریز روکار سرامیکی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الک...
۹ K0100116009 پریزارتدار روکار سرامیکی رویان... عدد تماس بگیری... پریزارتدار روکار سرامیکی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۱۰ K0100116010 دوشاخه لاستیکی رویان عدد تماس بگیری... دوشاخه لاستیکی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکتریک...
۱۱ K0100116011 مادگی لاستیکی رویان عدد تماس بگیری... مادگی لاستیکی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکتریکی...
۱۲ K0100116012 سه راهی کرال(کله گاوی) رویان عدد تماس بگیری... سه راهی کرال(کله گاوی) رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات...
۱۳ K0100116013 کلید تکپل چراغدار رویان عدد تماس بگیری... کلید تکپل چراغدار رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکت...
۱۴ K0100116014 کلید سیمون تکفاز سرامیکی رویان... عدد تماس بگیری... کلید سیمون تکفاز سرامیکی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۱۵ K0100116015 کلید سیمون سه فازسرامیکی رویان... عدد تماس بگیری... کلید سیمون سه فازسرامیکی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدار...
۱۶ K0100116016 پریز دربدار تابلویی رویان عدد تماس بگیری... پریز دربدار تابلویی رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات ال...
۱۷ K0100116017 پریزسه فاز توکار رویان عدد تماس بگیری... پریزسه فاز توکار رویان کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکتر...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810