ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0301203001 قاب سیلندری 25-604 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 25-604 از شرکت نما نور آسیا  
۲ K0301203002 قاب سیلندری 35-604 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 35-604 از شرکت نما نور آسیا  
۳ K0301203003 قاب سیلندری 8625 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 8625 از شرکت نما نور آسیا  
۴ K0301203004 قاب سیلندری 8630 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 8630 از شرکت نما نور آسیا  
۵ K0301203005 قاب سیلندری 5301 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 5301 از شرکت نما نور آسیا  
۶ K0301203006 قاب سیلندری 3303 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 3303 از شرکت نما نور آسیا  
۷ K0301203007 قاب سیلندری 25-903 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 25-903 از شرکت نما نور آسیا  
۸ K0301203008 قاب سیلندری 1-5301 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 1-5301 از شرکت نما نور آسیا  
۹ K0301203009 قاب سیلندری 1-5306 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 1-5306 از شرکت نما نور آسیا  
۱۰ K0301203010 قاب سیلندری 5303 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 5303 از شرکت نما نور آسیا  
۱۱ K0301203011 قاب سیلندری 4303 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 4303 از شرکت نما نور آسیا  
۱۲ K0301203012 قاب سیلندری 4301 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 4301 از شرکت نما نور آسیا  
۱۳ K0301203013 قاب سیلندری 2515 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 2515 از شرکت نما نور آسیا  
۱۴ K0301203014 قاب سیلندری 3015 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 3015 از شرکت نما نور آسیا  
۱۵ K0301203015 قاب سیلندری 25-704 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 25-704 از شرکت نما نور آسیا  
۱۶ K0301203016 قاب سیلندری AL25-801 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل AL25-801 از شرکت نما نور آسیا  
۱۷ K0301203017 قاب سیلندری AL30-802 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل AL30-802 از شرکت نما نور آسیا  
۱۸ K0301203018 قاب سیلندری 35-704 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 35-704 از شرکت نما نور آسیا  
۱۹ K0301203019 قاب سیلندری 30-907 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 30-907 از شرکت نما نور آسیا  
۲۰ K0301203020 قاب سیلندری 25-904 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 25-904 از شرکت نما نور آسیا  
۲۱ K0301203021 قاب سیلندری 25-904 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 25-904 از شرکت نما نور آسیا  
۲۲ K0301203022 قاب سیلندری 35-904 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 35-904  از شرکت نما نور آسیا   ...
۲۳ K0301203023 قاب سیلندری 25-907 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 25-907 از شرکت نما نور آسیا  
۲۴ K0301203024 قاب سیلندری 3-906 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 3-906 از شرکت نما نور آسیا  
۲۵ K0301203025 قاب سیلندری 3-905 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 3-905 از شرکت نما نور آسیا  
۲۶ K0301203026 قاب سیلندری 3-901 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 3-901 از شرکت نما نور آسیا  
۲۷ K0301203027 قاب سیلندری 7-309 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 7-309 از شرکت نما نور آسیا  
۲۸ K0301203028 قاب سیلندری 11-919 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 11-919 از شرکت نما نور آسیا  
۲۹ K0301203029 قاب سیلندری 920 نما نور آسیا عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل 920 از شرکت نما نور آسیا  
۳۰ K0301203030 قاب سیلندری B03-16 نما نور آسیا... عدد تماس بگیری... قاب سیلندری مدل B03-16 از شرکت نما نور آسیا  

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801******عباس فروغی 09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *** 02166757020 ***عباس فروغی 09124244810