ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0301301001 لامپ فلورسنت سقفی روکار 40 * 3 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با سه عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات ...
۲ K0301301002 چراغ فلورسنت سقفی روکار 40 * 2 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با دو عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات   ...
۳ K0301301003 چراغ فلورسنت سقفی روکار 40 * 1 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با یک عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات   ...
۴ K0301301004 چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده 20 * 3 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با سه عدد لامپ فلورسنت سقفی 20 وات   ...
۵ K0301301005 چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده 20 * 2 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با دو  عدد لامپ فلورسنت سقفی 20 وات ...
۶ K0301301006 چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده 20 * 1 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با یک عدد لامپ فلورسنت سقفی 20 وات ...
۷ K0301301007 لامپ فلورسنت سقفی روکار 40 * 3 وات رفلکتوری... عدد تماس بگیری... لامپ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری ،با سه عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات     ...
۸ K0301301008 لامپ فلورسنت سقفی روکار 40 * 2 وات رفلکتوری ... عدد تماس بگیری... لامپ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری ،با دو عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات ...
۹ K0301301009 لامپ فلورسنت سقفی روکار 40 * 1 وات رفلکتوری ... عدد تماس بگیری... لامپ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری ،با یک عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات ...
۱۰ K0301301010 لامپ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری 20 * 3 وات... عدد تماس بگیری... لامپ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری ،با سه لامپ فلورسنت 20 وات ...
۱۱ K0301301011 لامپ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری 20*2 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی رو کار رفلکتوری ، با دو عدد لامپ فلورسنت 20 وات ...
۱۲ K0301301012 لامپ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری 20 * 1 وات... عدد تماس بگیری... لامپ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری ،با یک عدد لامپ فلورسنت 20 وات ...
۱۳ K0301301013 لامپ فلورسنت سقفی توکار 40 * 2 وات... عدد تماس بگیری... لامپ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری ،با دو عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۱۴ K0301301014 لامپ فلورسنت سقفی توکار 40* 1 وات... عدد تماس بگیری... لامپ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری ،با یک عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۱۵ K0301301015 لامپ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری 20 * 2 وات... عدد تماس بگیری... لامپ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری با دو عدد لامپ فلورسنت 20 وات ...
۱۶ K0301301016 لامپ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری 20 * 1 وات... عدد تماس بگیری... لامپ فلورسنت سقفی سقفی توکار رفلکتوری با یک عدد لامپ فلورسنت 20 وات الکتریکی لاله زار فروغی ف...
۱۷ K0301301017 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار 40 * 3 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار ، برای نصب در پانلهای سقفی (سقف دامپا یا مشابه آن ) با سه عدد لا...
۱۸ K0301301018 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار 40 * 2 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار  40 وات برای نصب یا پانلهای سقفی (سقف دامپایا یا مشابه آن )...
۱۹ K0301301019 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار 40 * 1 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار ،برای نصب یا پانلهای سقفی (سقف دامپایا یا مشابه آن )با یک عدد لا...
۲۰ K0301301020 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار 20 * 6 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار برای نصب یا پانلهای سقفی (سقف دامپایا یا مشابه آن )با شش عدد لام...
۲۱ K0301301021 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار 20 * 4 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش  توکار برای نصب یا پانلهای سقفی (سقف دامپایا یا مشابه آن )با چهار...
۲۲ K0301301022 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش 20 * 3 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار ، برای نصب در پانلهای سقفی ( سقف دامپا یا مشابه آن ) با سه عدد ل...
۲۳ K0301301023 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش 20 *2 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار ، برای نصب در پانلهای سقفی ( سقف دامپا یا مشابه آن ) با دو عدد ل...
۲۴ K0301301024 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش 20 * 1 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار ، برای نصب در پانلهای سقفی ( سقف دامپا یا مشابه آن ) با یک عدد ل...
۲۵ K0301301025 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش 40 * 4 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار دارای لوور فلزی ، با چهار عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۲۶ K0301301026 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش 40 * 3 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار دارای لوور فلزی ، با سه عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۲۷ K0301301027 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش 40 * 2 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار دارای لوور فلزی ، با دو عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۲۸ K0301301028 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش 40 * 1 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار دارای لوور فلزی ، با یک عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۲۹ K0301301029 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش 20 * 6 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار ، دارای لوور فلزی ، با شش عدد لامپ فلورسنت 20 وات ...
۳۰ K0301301030 لامپ فلورسنت سقفی چهار گوش 20 * 4وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار ، دارای لوور فلزی ، با چهار عدد لامپ فلورسنت 20 وات ...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***کرامتی  09124244810

آدرس دفتر مرکزی : خ لاله زار شمالی، بالاتر از منوچهری-کوچه مصباح کریمی-پلاک 13-واحد 3

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*کرامتی 09124244810