ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0301301001 چراغ فلورسنت سقفی روکار 40 * 3 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با سه عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات ...
۲ K0301301002 چراغ فلورسنت سقفی روکار 40 * 2 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با دو عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات   ...
۳ K0301301003 چراغ فلورسنت سقفی روکار 40 * 1 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با یک عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات   ...
۴ K0301301004 چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده 20 * 3 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با سه عدد لامپ فلورسنت سقفی 20 وات   ...
۵ K0301301005 چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده 20 * 2 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با دو  عدد لامپ فلورسنت سقفی 20 وات ...
۶ K0301301006 چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده 20 * 1 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده ،با یک عدد لامپ فلورسنت سقفی 20 وات ...
۷ K0301301007 لامپ چراغ فلورسنت سقفی روکار 40 * 3 وات رفلکتوری... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری ،با سه عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات     ...
۸ K0301301008 لامپ چراغ فلورسنت سقفی روکار 40 * 2 وات رفلکتوری ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری ،با دو عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات ...
۹ K0301301009 لامپ چراغ فلورسنت سقفی روکار 40 * 1 وات رفلکتوری ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری ،با یک عدد لامپ فلورسنت سقفی 40 وات ...
۱۰ K0301301010 چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری 20 * 3 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری ،با سه لامپ فلورسنت 20 وات ...
۱۱ K0301301011 چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری 20*2 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی رو کار رفلکتوری ، با دو عدد لامپ فلورسنت 20 وات ...
۱۲ K0301301012 چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری 20 * 1 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری ،با یک عدد لامپ فلورسنت 20 وات ...
۱۳ K0301301013 چراغ فلورسنت سقفی توکار 40 * 2 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری ،با دو عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۱۴ K0301301014 چراغ فلورسنت سقفی توکار 40* 1 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری ،با یک عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۱۵ K0301301015 چراغ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری 20 * 2 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری با دو عدد لامپ فلورسنت 20 وات ...
۱۶ K0301301016 چراغ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری 20 * 1 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی سقفی توکار رفلکتوری با یک عدد لامپ فلورسنت 20 وات ...
۱۷ K0301301017 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار 40 * 3 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار ، برای نصب در پانلهای سقفی (سقف دامپا یا مشابه آن ) با سه عدد لا...
۱۸ K0301301018 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار 40 * 2 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار  40 وات برای نصب یا پانلهای سقفی (سقف دامپایا یا مشابه آن )...
۱۹ K0301301019 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار 40 * 1 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار ،برای نصب یا پانلهای سقفی (سقف دامپایا یا مشابه آن )با یک عدد لا...
۲۰ K0301301020 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار 20 * 6 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار برای نصب یا پانلهای سقفی (سقف دامپایا یا مشابه آن )با شش عدد لام...
۲۱ K0301301021 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار 20 * 4 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش  توکار برای نصب یا پانلهای سقفی (سقف دامپایا یا مشابه آن )با چهار...
۲۲ K0301301022 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش 20 * 3 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار ، برای نصب در پانلهای سقفی ( سقف دامپا یا مشابه آن ) با چهار عدد...
۲۳ K0301301023 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش 20 *2 وات... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار ، برای نصب در پانلهای سقفی ( سقف دامپا یا مشابه آن ) با دو عدد ل...
۲۴ K0301301024 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش 20 * 1 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار ، برای نصب در پانلهای سقفی ( سقف دامپا یا مشابه آن ) با یک عدد ل...
۲۵ K0301301025 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش 40 * 4 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار دارای لوور فلزی ، با چهار عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۲۶ K0301301026 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش 40 * 3 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار دارای لوور فلزی ، با سه عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۲۷ K0301301027 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش 40 * 2 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار دارای لوور فلزی ، با دو عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۲۸ K0301301028 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش 40 * 1 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار دارای لوور فلزی ، با یک عدد لامپ فلورسنت 40 وات ...
۲۹ K0301301029 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش 20 * 6 وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار ، دارای لوور فلزی ، با شش عدد لامپ فلورسنت 20 وات ...
۳۰ K0301301030 چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش 20 * 4وات ... عدد تماس بگیری... چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار ، دارای لوور فلزی ، با چهار عدد لامپ فلورسنت 20 وات ...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810