ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K1000201001 تابلو برق دیواری 25*30 الکترو داینامیک... عدد ۲,۱۰۰,۰۰۰ طول 30/عرض 25/عمق 15/ضخامت ورق 1 شرکت الکتروداینامیک
۲ K1000201002 تابلو برق دیواری 25*30 الکترو داینامیک... عدد ۲,۹۰۰,۰۰۰ طول 30/عرض 25/عمق 15/ضخامت ورق 1/25 شرکت الکتروداینامیک
۳ K1000201003 تابلو برق دیواری 25*30 الکترو داینامیک... عدد ۳,۷۵۰,۰۰۰ طول 30/عرض 25/عمق 15/ضخامت ورق 1/5 شرکت الکتروداینامیک
۴ K1000201004 تابلو برق دیواری 40*30 الکترو داینامیک... عدد ۳۳۶,۰۰۰ طول 40/عرض 30/عمق 18/ضخامت ورق 1 شرکت الکتروداینامیک
۵ K1000201005 تابلو برق دیواری 40*30 الکترو داینامیک... عدد ۴۶۸,۰۰۰ طول 40/عرض 30/عمق 18/ضخامت ورق1/25 شرکت الکتروداینامیک
۶ K1000201006 تابلو برق دیواری 40*30 الکترو داینامیک... عدد ۶۰۰,۰۰۰ طول 40/عرض 30/عمق 18/ضخامت ورق1/5 شرکت الکتروداینامیک
۷ K1000201007 تابلو برق دیواری 45*40 الکترو داینامیک... عدد ۵۰۰,۰۰۰ طول 45/عرض 40/عمق 20/ضخامت ورق1 شرکت الکتروداینامیک
۸ K1000201008 تابلو برق دیواری 45*40 الکترو داینامیک... عدد ۷۰۰,۰۰۰ طول 45/عرض 40/عمق 20/ضخامت ورق1/25شرکت الکتروداینامیک
۹ K1000201009 تابلو برق دیواری 45*40 الکترو داینامیک... عدد ۹۰۰,۰۰۰ طول 45/عرض 40/عمق 20/ضخامت ورق1/5شرکت الکتروداینامیک
۱۰ K1000201010 تابلو برق دیواری 60*40 الکترو داینامیک... عدد ۶۷۰,۰۰۰ طول 60/عرض 40/عمق 20/ضخامت ورق1شرکت الکتروداینامیک
۱۱ K1000201011 تابلو برق دیواری 60*40 الکترو داینامیک... عدد ۹۳۵,۰۰۰ طول 60/عرض 40/عمق 20/ضخامت ورق1/25 شرکت الکتروداینامیک
۱۲ K1000201012 تابلو برق دیواری 60*40 الکترو داینامیک... عدد ۱,۲۰۰,۰۰۰ طول 60/عرض 40/عمق 20/ضخامت ورق1/5 شرکت الکتروداینامیک
۱۳ K1000201013 تابلو برق دیواری 60*50 الکترو داینامیک... عدد ۸۴۰,۰۰۰ طول 60/عرض 40/عمق 22/ضخامت ورق1 شرکت الکتروداینامیک
۱۴ K1000201014 تابلو برق دیواری 60*50 الکترو داینامیک... عدد ۱,۱۷۰,۰۰۰ طول 60/عرض 40/عمق 22/ضخامت ورق1/25 شرکت الکتروداینامیک
۱۵ K1000201015 تابلو برق دیواری 60*50 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 60/عرض 40/عمق 22/ضخامت ورق1/5 شرکت الکتروداینامیک
۱۶ K1000201016 تابلو برق دیواری 70*50 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 60/عرض 40/عمق 22/ضخامت ورق1 شرکت الکتروداینامیک
۱۷ K1000201017 تابلو برق دیواری 70*50 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 60/عرض 40/عمق 22/ضخامت ورق1/25 شرکت الکتروداینامیک
۱۸ K1000201018 تابلو برق دیواری 70*50 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 60/عرض 40/عمق 22/ضخامت ورق1/5 شرکت الکتروداینامیک
۱۹ K1000201019 تابلو برق دیواری 70*60 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 60/عرض 40/عمق 22/ضخامت ورق1 شرکت الکتروداینامیک
۲۰ K1000201020 تابلو برق دیواری 70*60 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 70/عرض 60/عمق 22/ضخامت ورق1/25 شرکت الکتروداینامیک
۲۱ K1000201021 تابلو برق دیواری 70*60 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 70/عرض 60/عمق 22/ضخامت ورق1/5 شرکت الکتروداینامیک
۲۲ K1000201022 تابلو برق دیواری 60*80 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 80/عرض 60/عمق 26/ضخامت ورق1 شرکت الکتروداینامیک
۲۳ K1000201023 تابلو برق دیواری 60*80 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 80/عرض 60/عمق 26/ضخامت ورق1/5 شرکت الکتروداینامیک
۲۴ K1000201024 تابلو برق دیواری 60*80 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 80/عرض 60/عمق 26/ضخامت ورق1/5 شرکت الکتروداینامیک
۲۵ K1000201025 تابلو برق دیواری 70*90 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 90/عرض 70/عمق 30/ضخامت ورق1 شرکت الکتروداینامیک
۲۶ K1000201026 تابلو برق دیواری 70*90 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 90/عرض 70/عمق 30/ضخامت ورق 1/5شرکت الکتروداینامیک
۲۷ K1000201027 تابلو برق دیواری 70*90 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 90/عرض 70/عمق 30/ضخامت ورق 1/5شرکت الکتروداینامیک
۲۸ K1000201028 تابلو برق دیواری 70*100 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 100/عرض 70/عمق 30/ضخامت ورق 1شرکت الکتروداینامیک
۲۹ K1000201029 تابلو برق دیواری 70*100 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 100/عرض 70/عمق 30/ضخامت ورق 1/25شرکت الکتروداینامیک
۳۰ K1000201030 تابلو برق دیواری 70*100 الکترو داینامیک... عدد تماس بگیری... طول 100/عرض 70/عمق 30/ضخامت ورق 1/5شرکت الکتروداینامیک

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810