ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0600302001 لامپ حشره کش برقی 1 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 1 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی ...
۲ K0600302002 لامپ حشره کش برقی 2 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 2 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی ...
۳ K0600302003 لامپ حشره کش برقی 3 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 3 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی ...
۴ K0600302004 لامپ حشره کش برقی 4 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 4 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی ...
۵ K0600302005 لامپ حشره کش برقی 5 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 5 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی ...
۶ K0600302006 لامپ حشره کش برقی 6 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 6 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی ...
۷ K0600302007 لامپ حشره کش برقی 7 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 7 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی ...
۸ K0600302008 لامپ حشره کش برقی 8 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 8 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی ...
۹ K0600302009 لامپ حشره کش برقی 9 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 9 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی ...
۱۰ K0600302010 لامپ حشره کش برقی 10 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 10 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۱۱ K0600302011 لامپ حشره کش برقی 11 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 11 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۱۲ K0600302012 لامپ حشره کش برقی 12 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 12 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۱۳ K0600302013 لامپ حشره کش برقی 13 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 13 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۱۴ K0600302014 لامپ حشره کش برقی 14 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 14 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۱۵ K0600302015 لامپ حشره کش برقی 15 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 15 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۱۶ K0600302016 لامپ حشره کش برقی 16 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 16 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۱۷ K0600302017 لامپ حشره کش برقی 17 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 17 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۱۸ K0600302018 لامپ حشره کش برقی 18 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 18 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۱۹ K0600302019 لامپ حشره کش برقی 19 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 19 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۲۰ K0600302020 لامپ حشره کش برقی 20 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 20 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۲۱ K0600302021 لامپ حشره کش برقی 21 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 21 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۲۲ K0600302022 لامپ حشره کش برقی 22 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 22 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۲۳ K0600302023 لامپ حشره کش برقی 23 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 23 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۲۴ K0600302024 لامپ حشره کش برقی 24 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 24 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۲۵ K0600302025 لامپ حشره کش برقی 25 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 25 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۲۶ K0600302026 لامپ حشره کش برقی 26 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 26 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۲۷ K0600302027 لامپ حشره کش برقی 27 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 27 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۲۸ K0600302028 لامپ حشره کش برقی 28 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 28 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۲۹ K0600302029 لامپ حشره کش برقی 29 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی / 29 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی...
۳۰ K0600302030 لامپ حشره کش برقی 30 وات عدد تماس بگیری... لامپ حشره کش برقی /30 وات / خارجی / تعداد لامپ حشره کش در کارتن 25 عدد / بدنه فلزی دارای گارانتی ...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810