ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0201501001 سیم افشان 1 * 1 دورود متر ۳,۲۵۰ سیم تک رشته افشان نمره 1 استاندارد دورود/حلقه 100 متری وکیومی ...
۲ K0201501002 سیم افشان 1/5 * 1 دورود متر ۴,۴۰۰ سیم تک رشته افشان نمره 1/5 دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۳ K0201501003 سیم افشان 2/5 * 1 دورود متر ۶,۶۰۰ سیم تک رشته افشان نمره 2/5 دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۴ K0201501004 سیم افشان 4 * 1 دورود متر ۱۱,۰۰۰ سیم تک رشته افشان نمره 4 دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۵ K0201501005 سیم افشان 6 * 1 دورود متر ۱۷,۵۰۰ سیم تک رشته افشان نمره 6 دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۶ K0201501006 سیم افشان 1/5 * 1 ارت دورود متر ۴,۵۰۰ سیم تک رشته افشان نمره 1/5 ارت  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۷ K0201501007 سیم افشان 2/5 * 1 ارت دورود متر ۶,۷۰۰ سیم تک رشته افشان نمره 2/5 ارت  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۸ K0201501008 سیم افشان 4 * 1 ارت دورود متر ۱۱,۲۰۰ سیم تک رشته افشان نمره 4 ارت  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۹ K0201501009 سیم افشان 6 * 1 ارت دورود متر ۱۷,۷۰۰ سیم تک رشته افشان نمره 6 ارت  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۱۰ K0201501010 کابل 1 * 2 افشان دورود متر ۸,۵۰۰ کابل افشان 1*2 افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۱۱ K0201501011 کابل 1/5 * 2 افشان دورود متر ۱۱,۵۰۰ کابل افشان 1/5*2 افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۱۲ K0201501012 کابل 2/5 * 2 افشان دورود متر ۱۷,۵۰۰ کابل افشان 2/5*2 افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۱۳ K0201501013 کابل 4 * 2 افشان دورود متر ۲۹,۵۰۰ کابل افشان 4*2 افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۱۴ K0201501014 کابل 6 * 2 افشان دورود متر ۴۱,۵۰۰ کابل افشان 6*2 افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۱۵ K0201501015 کابل 1 * 3 افشان دورود متر ۱۲,۰۰۰ کابل افشان 1*3 افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۱۶ K0201501016 کابل 1/5 * 3 افشان دورود متر ۱۸,۵۰۰ کابل افشان 1/5*3 افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۱۷ K0201501017 کابل 2/5 * 3 افشان دورود متر ۲۹,۰۰۰ کابل افشان 2/5*3 افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۱۸ K0201501018 کابل 4 * 3 افشان دورود متر ۴۴,۵۰۰ کابل افشان 4*3 افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۱۹ K0201501019 کابل 6 * 3 افشان دورود متر ۵۹,۵۰۰ کابل افشان 6*3 افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۲۰ K0201501020 کابل 1 * 4 افشان دورود متر ۱۶,۵۰۰ کابل افشان 1 * 4  افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۲۱ K0201501021 کابل 1/5 * 4 افشان دورود متر ۲۳,۵۰۰ کابل افشان 1/5 * 4  افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۲۲ K0201501022 کابل 2/5 * 4 افشان دورود متر ۳۵,۵۰۰ کابل افشان 2/5 * 4  افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۲۳ K0201501023 کابل 4 * 4 افشان دورود متر ۵۶,۰۰۰ کابل افشان 4 * 4  افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۲۴ K0201501024 کابل 6 * 4 افشان دورود متر ۷۹,۰۰۰ کابل افشان 6 * 4  افشان  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۲۵ K0201501025 کابل 1 * 4 کولری دورود متر ۱۷,۵۰۰ کابل افشان 1 * 4  کولری  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۲۶ K0201501026 کابل 2/5 * 5 افشان دورود متر ۴۴,۵۰۰ کابل افشان 2/5 * 5  دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی ...
۲۷ K0201501027 سیم مفتولی 1 * 1 دورود متر ۳,۲۵۰ سیم مفتولی 1 * 1 دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی
۲۸ K0201501028 سیم مفتولی 1/5 * 1 دورود متر ۴,۵۰۰ سیم مفتولی 1/5 * 1 دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی
۲۹ K0201501029 سیم مفتولی 2/5 * 1 دورود متر ۶,۷۰۰ سیم مفتولی 2/5 * 1 دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی
۳۰ K0201501030 سیم مفتولی 4 * 1 دورود متر ۱۱,۰۰۰ سیم مفتولی 4 * 1 دورود/استاندارد/حلقه 100 متری وکیومی

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810