ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0100203002 کلید پریز جور رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۲۵,۰۰۰ کارتن200عدد/ کلید پریز جور توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،اس...
۲ K0100203003 کلید یکپل رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۲۵,۵۰۰ کارتن200عدد/ کلید یکپل توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استاند...
۳ K0100203004 کلید دوپل رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۲۶,۵۰۰ کارتن200عدد/ کلید دوپل توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استان...
۴ K0100203005 کلیدتبدیل رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۲۶,۰۰۰ کارتن200عدد/ کلیدتبدیل توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استاند...
۵ K0100203006 کلید شاسی زنگ رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۲۵,۸۰۰ کارتن200عدد/ کلید شاسی زنگ توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،اس...
۶ K0100203007 پریز برق محافظ دار رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۲۳,۵۰۰ کارتن200عدد/ پریز برق محافظ دار توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به ق...
۷ K0100203008 سوکت تلفن دو خط رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۲۶,۵۰۰ کارتن200عدد/ سوکت تلفن دو خط توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،...
۸ K0100203009 فیش آنتن رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۲۶,۲۰۰ کارتن200عدد/ فیش آنتن توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استاندا...
۹ K0100203010 پریز ارت محافظ دار رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۲۸,۰۰۰ کارتن100عدد/ پریز ارت محافظ دار توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به ق...
۱۰ K0100203011 پریز ارت سرامیکی رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۳۰,۵۰۰ کارتن100عدد/ پریز ارت سرامیکی توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب...
۱۱ K0100203012 پریز ارت UPS رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۳۳,۰۰۰ کارتن100عدد/ پریز ارت UPS توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،اس...
۱۲ K0100203013 سوکت تلفن دوکاره رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۳۰,۵۰۰ کارتن100عدد/ سوکت تلفن دوکاره توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب...
۱۳ K0100203014 سوکت تلفن دوقلو رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۳۱,۰۰۰ کارتن100عدد/ سوکت تلفن دوقلو توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،...
۱۴ K0100203015 سوکت شبکهCAT6 رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۶۵,۰۰۰ کارتن100عدد/ سوکت شبکهCAT6 توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،ا...
۱۵ K0100203016 فیش آنتن مرکزی رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۱۰۰,۰۰۰ کارتن100عدد/ فیش آنتن مرکزی توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،ا...
۱۶ K0100203017 فیش بلندگو رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۳۹,۰۰۰ کارتن100عدد/ فیش بلندگو توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استان...
۱۷ K0100203018 زنگ ملودی رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۵۵,۵۰۰ کارتن 100عدد/ زنگ ملودی توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استان...
۱۸ K0100203019 زنگ اخبار رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۴۶,۰۰۰ کارتن100عدد/ زنگ اخبار توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استاند...
۱۹ K0100203020 کلیدکولر رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۴۶,۰۰۰ کارتن100عدد/ کلیدکولر توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استاندا...
۲۰ K0100203021 کلید راه پله رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۲۵,۸۰۰ کارتن100عدد/ کلید راه پله توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،است...
۲۱ K0100203022 کلیدکارتی رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۶۲,۰۰۰ کارتن100عدد/ کلیدکارتی توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استاند...
۲۲ K0100203023 کلیدکراکس رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۴۰,۰۰۰ کارتن100عدد/ کلیدکراکس توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استاند...
۲۳ K0100203024 دیمرلامپ رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۸۰,۰۰۰ کارتن100عدد/ دیمرلامپ توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استاندا...
۲۴ K0100203025 دیمرفن رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۷۹,۰۰۰ کارتن100عدد/ دیمرفن توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،استاندارد...
۲۵ K0100203026 چشم الکترونیک رایان مشکی باقاب یک تکه دلند... عدد ۳۰۰,۰۰۰ کارتن80عدد/ چشم الکترونیک توکار مدل رایان مشکی دلند الکتریک ، کلید پریز یک تکه بدون نیاز به قاب،است...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801******عباس فروغی 09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *** 02166757020 ***عباس فروغی 09124244810