ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0100807001 کلید و پریز مدل کلاسیک طرح نقره ایی خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل کلاسیک دو قلو طرح نقره ایی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲ K0100807002 کلید و پریز مدل کلاسیک طرح 3تایی و 2تایی خیام الکت... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل کلاسیک طرح سه تایی و دو تایی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۳ K0100807003 کلید و پریز مدل کلاسیک طرح چوب 202 خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل کلاسیک طرح چوب 202 خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۴ K0100807004 کلید و پریز مدل کلاسیک طرح چوب 206 خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل کلاسیک طرح چوب 206 خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۵ K0100807005 کلید و پریز مدل کلاسیک طرح بژ خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل کلاسیک طرح بژ خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۶ K0100807006 کلید و پریز مدل آسمان رنگی خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل آسمان رنگی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۷ K0100807007 کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح نقره ایی خیام الکتر... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح نقره ایی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۸ K0100807008 کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح آبی خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح آبی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۹ K0100807009 کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح صورتی خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح صورتی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۱۰ K0100807010 کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح دودی خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح دودی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۱۱ K0100807011 کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح طرح خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح طرح خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۱۲ K0100807012 کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح چوب خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل آسمان رنگی طرح چوب خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۱۳ K0100807013 کلید و پریز مدل ماهان رنگی خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل ماهان رنگی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۱۴ K0100807014 کلید و پریز مدل ماهان با قاب میانی مشکی خیام الکتر... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل ماهان با قاب میانی مشکی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۱۵ K0100807015 کلید و پریز مدل ماهان طرح سه تایی و دو تایی خیام ا... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل ماهان طرح سه تایی و دو تایی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۱۶ K0100807016 کلید و پریز مدل ماهان طرح سفید خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل ماهان طرح سفید خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۱۷ K0100807017 کلید و پریز مدل ماهان طرح بژخیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل ماهان طرح بژخیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۱۸ K0100807018 کلید و پریز مدل ماهان طرح نقره ایی خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل ماهان طرح نقره ایی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۱۹ K0100807019 کلید و پریز مدل پاریس طرح سفید خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل پاریس طرح سفید خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۰ K0100807020 کلید و پریز مدل پاریس طرح نقره ایی خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل پاریس طرح نقره ایی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۱ K0100807021 کلید و پریز مدل پاریس طرح بژ خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل پاریس طرح بژ خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۲ K0100807022 کلید و پریز مدل پاریس طرح چوب خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل پاریس طرح چوب خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۳ K0100807023 کلید و پریز مدل آریانا طرح چوب 202 خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل آریانا طرح چوب 202 خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۴ K0100807024 کلید و پریز مدل آریانا طرح سفید خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل آریانا طرح سفید خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۵ K0100807025 کلید و پریز مدل آریانا طرح چوب خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل آریانا طرح چوب خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۶ K0100807026 کلید و پریز مدل پرشین طرح سفید خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل پرشین طرح سفید خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۷ K0100807027 کلید و پریز مدل پرشین طرح چوب فندقی خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل پرشین طرح چوب فندقی خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۸ K0100807028 کلید و پریز مدل پرشین طرح چوب خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل پرشین طرح چوب خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۲۹ K0100807029 کلید و پریز مدل پرشین طرح کرم خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل پرشین طرح کرم خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...
۳۰ K0100807030 کلید و پریز مدل پرشین طرح بژ خیام الکتریک... عدد تماس بگیری... کلید و پریز مدل پرشین طرح بژ خیام الکتریک دارای استاندارد ملی می باشد . ...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810