ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0101301001 سرپیچ آویز راکورد دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ آویز راکورد دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۲ K0101301002 سرپیچ آویز بدون راکورد دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ آویز بدون راکورد دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۳ K0101301003 سرپیچ تونلی دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ تونلی دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۴ K0101301004 سرپیچ آویز سرامیکی راکورد دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ آویز سرامیکی راکورد دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شد...
۵ K0101301005 سرپیچ آویز سرامیکی بدون راکورد دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ آویز سرامیکی بدون راکورد دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکا...
۶ K0101301006 سرپیچ آویز باکالیتی E14 استاندارد... عدد سر لامپ آویز باکالیتی E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۷ K0101301007 سرپیچ آویز میله دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ آویز میله دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۸ K0101301008 سرپیچ آویز رزه دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ آویز رزه دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۹ K0101301009 سرپیچ آویز چینیE14 استاندارد عدد سر لامپ آویز چینیE14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۱۰ K0101301010 سرپیچ آویز سیم دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ آویز سیم دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۱۱ K0101301011 سرپیچ دیواری راکورد دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ دیواری راکورد دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۱۲ K0101301012 سرپیچ دیواری بدون راکورد دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ دیواری بدون راکورد دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۱۳ K0101301013 سرپیچ دیواری تونلی دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ دیواری تونلی دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۱۴ K0101301014 سرپیچ دیواری سرامیکی راکورد دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ دیواری سرامیکی راکورد دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری ...
۱۵ K0101301015 سرپیچ دیواری سرامیکی بدون راکورد دار E14 استاندار... عدد سر لامپ دیواری سرامیکی بدون راکورد دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آب...
۱۶ K0101301016 سرپیچ دیواری باکالیتی E14 استاندارد... عدد سر لامپ دیواری باکالیتی E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۱۷ K0101301017 سرپیچ دیواری میله دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ دیواری میله دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۱۸ K0101301018 سرپیچ دیواری رزه دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ دیواری رزه دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۱۹ K0101301019 سرپیچ دیواری چینیE14 استاندارد... عدد سر لامپ دیواری چینیE14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۲۰ K0101301020 سرپیچ دیواری سیم دار E14 استاندارد... عدد سر لامپ دیواری سیم دار E14 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۲۱ K0101301021 سرپیچ آویز راکورد دار E27 استاندارد... عدد سر لامپ آویز راکورد دار E27 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۲۲ K0101301022 سرپیچ آویز بدون راکورد دار E27 استاندارد... عدد سر لامپ آویز بدون راکورد دار E27 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۲۳ K0101301023 سرپیچ تونلی دار E27 استاندارد... عدد سر لامپ تونلی دار E27 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۲۴ K0101301024 سرپیچ آویز سرامیکی راکورد دار E27 استاندارد... عدد سر لامپ آویز سرامیکی راکورد دار E27 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شد...
۲۵ K0101301025 سرپیچ آویز سرامیکی بدون راکورد دار E27 استاندارد... عدد سر لامپ آویز سرامیکی بدون راکورد دار E27 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکا...
۲۶ K0101301026 سرپیچ آویز باکالیتی E27 استاندارد... عدد سر لامپ آویز باکالیتی E27 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۲۷ K0101301027 سرپیچ آویز میله دار E27 استاندارد... عدد سر لامپ آویز میله دار E27 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۲۸ K0101301028 سرپیچ آویز رزه دار E27 استاندارد... عدد سر لامپ آویز رزه دار E27 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۲۹ K0101301029 سرپیچ آویز چینیE27 استاندارد عدد سر لامپ آویز چینیE27 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...
۳۰ K0101301030 سرپیچ آویز سیم دار E27 استاندارد... عدد سر لامپ آویز سیم دار E27 قطر رینگ سرپیچ , هولدر , هلدر , دارای تیغه و پلاتین آبکاری شده ...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810