ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0901302001 دستگاه ضبط مکالمات تلفنی 1خط تکسا... عدد تماس بگیری... دستگاه ضبط مکالمات ورودی و خروجی تلفن 1 کانال تکسا
۲ K0901302002 دستگاه ضبط مکالمات تلفنی 2خط تکسا... عدد تماس بگیری... دستگاه ضبط مکالمات ورودی و خروجی تلفن 2 کانال تکسا
۳ K0901302003 دستگاه ضبط مکالمات تلفنی 4خط تکسا... عدد ۷,۵۰۰,۰۰۰ دستگاه ضبط مکالمات ورودی و خروجی تلفن 4 کانال تکسا
۴ K0901302004 دستگاه ضبط مکالمات تلفنی 8خط تکسا... عدد ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ دستگاه ضبط مکالمات ورودی و خروجی تلفن 8 کانال تکسا
۵ K0901302005 دستگاه ضبط مکالمات تلفنی 12خط تکسا... عدد تماس بگیری... دستگاه ضبط مکالمات ورودی و خروجی تلفن 12 کانال تکسا
۶ K0901302006 دستگاه ضبط مکالمات تلفنی 16خط تکسا... عدد تماس بگیری... دستگاه ضبط مکالمات ورودی و خروجی تلفن 16 کانال تکسا
۷ K0901302007 دستگاه ضبط مکالمات تلفنی 32خط تکسا... عدد تماس بگیری... دستگاه ضبط مکالمات ورودی و خروجی تلفن 32 کانال تکسا
۸ K0901302008 دستگاه ضبط مکالمات تلفنی 24خط تکسا... عدد تماس بگیری... دستگاه ضبط مکالمات ورودی و خروجی تلفن 24 کانال تکسا
۹ K0901302009 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۱۰ K0901302010 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۱۱ K0901302011 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۱۲ K0901302012 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۱۳ K0901302013 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۱۴ K0901302014 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۱۵ K0901302015 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۱۶ K0901302016 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۱۷ K0901302017 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۱۸ K0901302018 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۱۹ K0901302019 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۲۰ K0901302020 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۲۱ K0901302021 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۲۲ K0901302022 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۲۳ K0901302023 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۲۴ K0901302024 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۲۵ K0901302025 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۲۶ K0901302026 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۲۷ K0901302027 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۲۸ K0901302028 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۲۹ K0901302029 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...
۳۰ K0901302030 دستگاه ضبط مکالمات صوتی هوشمند خط تلفن ثابت ، مبد... عدد دستگاه تکثیر مکالمات تلفن دارای کارت حافظه 72 ساعت ،بدون نیاز به کامپیوتر , دستگاه ضبط مکالمه تلف...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810