• کد محصول:

  K0400201002

 • نام محصول:

  کلید توکار هوشمند کولر آبی راما

 • واحد کالا:

  عدد

 • قیمت:

  تماس بگیرید...

 • توضیحات:

  کلید توکار هوشمند کولر آبی راما

  کلید توکار هوشمند کولر آبی راما

  دارای ریموت کمنترل رادیویی

  دارای سنسور حساس به دما

  دارای تایمر قطع و وصل اتوماتیک

  دارای یکسال ضمانت

کلید توکار هوشمند کولر آبی راما

کلید هوشمند کولر آبی راما

معرفی دستگاه

این دستگاه بصورت اتوماتیک می تئاندد براساس دما وزمان کولر آبی راکنترل نماید وهمچنین ازراه دور به مسافت 25 بیست و پنج متر توسط ریموت قابل قطع ووصل می باشد.

ویژگی های کلید هوشمند آبی

مجهز به تایمر تاخیر در قطع ووصل

مجهز به تایمر چرخشی (متناوب) برای قطع ووصل چرخشی

مجهز به ترموستات باانتخاب دمای روشن ودمای خاموش

دارای ریموت کنترل ازراه دور بابرد بیست و پنج  25متر رادیویی

کلید توکار هوشمند کولر آبی راما

 

قابلیت ها:

قطع ووصل پمپ وکند وتند بصورت دستی

قطع ووصل پمپ بصورت جداگانه

نمایش دمای محیط

قطع ووصل پمپ وکند وتند توسط ریموت

مشخصات فنی کلید هوشمند کولر آبی راما

کارایی                   

70%:رطوبت هفتاد درصد رطوبت

6A:خروجی شش ای

برنامه ریزی وتنظیم دستگاه

پارامترهایی که باید برای عملکرد صحیح دستگاه تنظیم شوند عبارتند از:

 • 1 دمای روشن شدن 
 • 2دمای خاموش شدن
 • 3زمان قطع ووصل
 • 4زمان وصل بودن بصورت چرخشی

زمان خاموش بودن بصورت چرخشی

عملکرد دستگاه

دستگاه درحالت عادی اگر ترموستات فعال باشد یصورت چرخشی دمای محیط ودمای روشن شدن ودمای خاموش شدن و اگر حالت تایمر فعال باشد زمان باقیمانده زمان روشن بودن وزمان خاموش بودن رانشان میدهد.

تذکر یک 1:درحالت تایمر بعداز سپری شدن زمان تنظیمی  کولر اگر خاموش است روشن واگر روشن است خاموش می شود  ودیگر ادامه نخواهد دادودر صورتیکه میخواهید ادامه دار باشد باید  تایمر چرخشیرا فعال نمایید.

تذکر دو 2:پس از تنظیمات بازدن دکمه ی ترموستات حالت ترموستات فعال می شود بازدن دکمه ی تایمر حالت تایمر فعال می شود بازدن دکمه یتایمر چرخشی حالت تایمر فعال می شود بازدن دکمه ی تایمر چرخشی حالت تایمر چرخشی فعال می شود وفقط یکی از این سه حالت می تواند دریک زمان فعال باشد.

حالت ریموت ودستی

حالت ریموت:فقط کلیدآ و بی ریموت فعال هستند که کلید آ برای روشن شدن پمپ وکند بصورت همزمان وکلید بی برای تغییر سرعت ازکند به تند و برعکس استفاده میشود.

حالت دستی:

یک 1بازدن دکمه ی پمپ می توان قبل از روشن کردن کولر پمپ آب را وصل واگر کولر روشن است ودرصورت نیاز نداشتن به پمپ می توان آنرا قطع کرد.

2دو بازدن دکمه ی کند سرعت کند کولروپمپ فعال می باشد.

 3سه بازدن دکمه ی تند سرعت تند به جای کند فعال می شود وبرعکس

راهنمای نصب

---------------------

کلید اتوماتیک هوشمند کولر آبی مدل راما جدید دو هزار و شانزده 2016جدیدترین ، کاملترین و زیباترین کلید هوشمند کولر آبی تولید شده را تجربه نمایید. مجهز به تایمر ، تایمر چرخشی و ترموستات دارای ریموت کنترل از راه دور با برد بالا جایگزین مناسب برای کلید قدیمی کولرهای آبی

کلید هوشمند کولر آبی  راما: از این دستگاه برا ی کنترل کلیه ی کولرهای ابی حتی تا توان دوازده هزار 12000 در مراکز صنعتی تجاری اداری و خانگی استفاده نمود

این دستگاه کلید کولر آبی راما مجهز به تایمر تایمر چرخشی(متناوب) و ترموستات است و دما و زمان را اتوماتیک کنترل خواهد نمود

دارای ریموت کنترل از راه دور است و میتوان از فاصله ی پنجاه 50 متر کولر را خاموش و روشن یا دور ان را تغییر داد

کلید توکار هوشمند کولر آبی راما

جایگزین کلید های توکار  قدیمی کولرهای ابی

جدیدترین ، کاملترین و زیباترین کلید هوشمند کولر آبی تولید شده را تجربه نمایید.


- مجهز به تایمر و تایمر چرخشی ( از دو 2 دقیقه تا هشت 8 ساعت )

- مجهز به سنسور ترموستات ( از  پانزده 15 تا 45 چهل و پنج درجه سانتیگراد )


- دارای ریموت کنترل رادیویی از راه دور با برد بالا


- جایگزین مناسب برای کلید قدیمی توکار کولرهای آبی

- صرفه جویی در مصرف آب و برق و اصطحلاک کولر...

- کلید هوشمند کولر آبی راما را می توانید بدون کوچکترین جابجایی در سیمکشی کولر و بجای کلید فعلی کولر استفاده نمایید.

- یکسال گارانتي پارسیان الکتریک .

- قابل نصب بجای تمامی کلید های کولر آبی.

- دارای تائیدیه کاهش مصرف انرژی به میزان بیست و پنج درصد ۲۵% از سازمان استاندارد ایران در مصرف برق و کاهش مصرف آب

پارسیان الکتریک لاله زار: تهیه و توزیع کالای التریک

 

کلمات کلیدی

کلید توکار هوشمند کولر آبی راما

کلید هوشمند کولر آبی راما

معرفی دستگاه

این دستگاه بصورت اتوماتیک می تئاندد براساس دما وزمان کولر آبی راکنترل نماید وهمچنین ازراه دور به مسافت 25 بیست و پنج متر توسط ریموت قابل قطع ووصل می باشد.

ویژگی های کلید هوشمند آبی

مجهز به تایمر تاخیر در قطع ووصل

مجهز به تایمر چرخشی (متناوب) برای قطع ووصل چرخشی

مجهز به ترموستات باانتخاب دمای روشن ودمای خاموش

دارای ریموت کنترل ازراه دور بابرد بیست و پنج  25متر رادیویی

کلید توکار هوشمند کولر آبی راما

 

قابلیت ها:

قطع ووصل پمپ وکند وتند بصورت دستی

قطع ووصل پمپ بصورت جداگانه

نمایش دمای محیط

قطع ووصل پمپ وکند وتند توسط ریموت

مشخصات فنی کلید هوشمند کولر آبی راما

کارایی                   

70%:رطوبت هفتاد درصد رطوبت

6A:خروجی شش ای

برنامه ریزی وتنظیم دستگاه

پارامترهایی که باید برای عملکرد صحیح دستگاه تنظیم شوند عبارتند از:

 • 1 دمای روشن شدن 
 • 2دمای خاموش شدن
 • 3زمان قطع ووصل
 • 4زمان وصل بودن بصورت چرخشی

زمان خاموش بودن بصورت چرخشی

عملکرد دستگاه

دستگاه درحالت عادی اگر ترموستات فعال باشد یصورت چرخشی دمای محیط ودمای روشن شدن ودمای خاموش شدن و اگر حالت تایمر فعال باشد زمان باقیمانده زمان روشن بودن وزمان خاموش بودن رانشان میدهد.

تذکر یک 1:درحالت تایمر بعداز سپری شدن زمان تنظیمی  کولر اگر خاموش است روشن واگر روشن است خاموش می شود  ودیگر ادامه نخواهد دادودر صورتیکه میخواهید ادامه دار باشد باید  تایمر چرخشیرا فعال نمایید.

تذکر دو 2:پس از تنظیمات بازدن دکمه ی ترموستات حالت ترموستات فعال می شود بازدن دکمه ی تایمر حالت تایمر فعال می شود بازدن دکمه یتایمر چرخشی حالت تایمر فعال می شود بازدن دکمه ی تایمر چرخشی حالت تایمر چرخشی فعال می شود وفقط یکی از این سه حالت می تواند دریک زمان فعال باشد.

حالت ریموت ودستی

حالت ریموت:فقط کلیدآ و بی ریموت فعال هستند که کلید آ برای روشن شدن پمپ وکند بصورت همزمان وکلید بی برای تغییر سرعت ازکند به تند و برعکس استفاده میشود.

کلید توکار هوشمند کولر آبی راما

 

حالت دستی:

یک 1بار زدن دکمه ی پمپ می توان قبل از روشن کردن کولر پمپ آب را وصل واگر کولر روشن است ودرصورت نیاز نداشتن به پمپ می توان آنرا قطع کرد.

2دو بازدن دکمه ی کند سرعت کند کولروپمپ فعال می باشد.

 3سه بازدن دکمه ی تند سرعت تند به جای کند فعال می شود وبرعکس

راهنمای نصب

---------------------

کلید اتوماتیک هوشمند کولر آبی مدل راما جدید دو هزار و شانزده 2016جدیدترین ، کاملترین و زیباترین کلید هوشمند کولر آبی تولید شده را تجربه نمایید. مجهز به تایمر ، تایمر چرخشی و ترموستات دارای ریموت کنترل از راه دور با برد بالا جایگزین مناسب برای کلید قدیمی کولرهای آبی

کلید هوشمند کولر آبی  راما: از این دستگاه برا ی کنترل کلیه ی کولرهای ابی حتی تا توان دوازده هزار 12000 در مراکز صنعتی تجاری اداری و خانگی استفاده نمود

این دستگاه کلید کولر آبی راما مجهز به تایمر تایمر چرخشی(متناوب) و ترموستات است و دما و زمان را اتوماتیک کنترل خواهد نمود

دارای ریموت کنترل از راه دور است و میتوان از فاصله ی پنجاه 50 متر کولر را خاموش و روشن یا دور ان را تغییر داد

جایگزین کلید های توکار  قدیمی کولرهای ابی

جدیدترین ، کاملترین و زیباترین کلید هوشمند کولر آبی تولید شده را تجربه نمایید.

کلید توکار هوشمند کولر آبی راما

 


- مجهز به تایمر و تایمر چرخشی ( از دو 2 دقیقه تا هشت 8 ساعت )

- مجهز به سنسور ترموستات ( از  پانزده 15 تا 45 چهل و پنج درجه سانتیگراد )


- دارای ریموت کنترل رادیویی از راه دور با برد بالا


- جایگزین مناسب برای کلید قدیمی توکار کولرهای آبی

- صرفه جویی در مصرف آب و برق و اصطحلاک کولر...

- کلید هوشمند کولر آبی راما را می توانید بدون کوچکترین جابجایی در سیمکشی کولر و بجای کلید فعلی کولر استفاده نمایید.

- یکسال گارانتي پارسیان الکتریک .

- قابل نصب بجای تمامی کلید های کولر آبی.

- دارای تائیدیه کاهش مصرف انرژی به میزان بیست و پنج درصد ۲۵% از سازمان استاندارد ایران در مصرف برق و کاهش مصرف آب

پارسیان الکتریک لاله زار: تهیه و توزیع کالای التریک 

ارسال نظر

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس کرامتی 09103359638***09391943432

آدرس دفتر مرکزی : خ لاله زار شمالی، بالاتر از منوچهری-کوچه مصباح کریمی-پلاک 13-واحد 3

 

-

شماره تماس  02166344750 *کرامتی 09103359638***09391943432