شرکت لامپ سازی نورافشان، نخستین و بزرگترین تولید کننده لامپهای گازی HIDدر ایران با ظرفیت تولید سالانه 3000000 عدد لامپ، تنها دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 2000 : 9001  ISOاز شرکت  RWTUVآلمان و همچنین گواهینامه تضمین کیفیت9002   ISOاز شرکت QMI  کانادا و آلمان می باشد.

کیفیت عالی لامپ های نورافشان مرهون اجرای دقیق فعالیتهای کنترل کیفی و رعایت کامل استانداردهای بین المللی لامپ سازی در حین فرایند تولید،از مرحله تحویل مواد اولیه تا بسته بندی محصول می باشد.

استفاده از امکانات آزمایشگاهی پیشرفته نظیر کره های فتومتری، پلاریسکوپ، پوزاسکوپ،هندتسلا،آنالایزر توان، ولتاژ ولومن،گشتاورسنج و وسایل اندازه گیری طول عمر و غیره،نورافشان را قادر به انجام کلیه آزمایشهای نمونه ای  و همچنین آزمونهای خاص نموده و به بهبود مستمر کیفیت تولیدات این شرکت انجامیده است.

افزون بر آن،فعالیتهای پژوهشی پیوسته و گسترده در بخش تحقیقات و فن آوری شرکت نورافشان،با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و روزآمد درآزمایشگاهای مجهز این شرکت، نه تنها رضایت  مصرف کنندگان را از طریق اعتلا و ارتقای سطح کیفی تولیدات تامین نموده است، بلکه امکان  تولید  لامپهای   خاص  بر اساس  سفارش  مشتری   (Customer Designed Lamps)برای مصارف

 ویژه و همچنین انجام آزمونهای مختلف برای تعیین مشخصه های لامپها و تجهیزات جانبی آنها را فراهم آورده است.

تکنولوژی تولید و ماشین آلات این کارخانه از شرکت معتبر«جنرال الکتریک – تنگسرام» با 120 سال تجربه در تولید لامپ و تجهیزات لامپ سازی خریداری شده است و مواد اولیه مورد نیاز نیز از منابع معتبر اروپایی از جمله Philips، OsramوGE   غیره تامین می گردد.

شرکت لامپ سازی نورافشان، نخستین و بزرگترین تولید کننده لامپهای گازی HIDدر ایران با ظرفیت تولید سالانه 3000000 عدد لامپ، تنها دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 2000 : 9001  ISOاز شرکت  RWTUVآلمان و همچنین گواهینامه تضمین کیفیت9002   ISOاز شرکت QMI  کانادا می باشد.

کیفیت عالی لامپهای نورافشان مرهون اجرای دقیق فعالیتهای کنترل کیفی و رعایت کامل استانداردهای بین المللی لامپ سازی در حین فرایند تولید،از مرحله تحویل مواد اولیه تا بسته بندی محصول می باشد.

استفاده از امکانات آزمایشگاهی پیشرفته نظیر کره های فتومتری، پلاریسکوپ، پوزاسکوپ،هندتسلا،آنالایزر توان، ولتاژ ولومن،گشتاورسنج و وسایل اندازه گیری طول عمر و غیره،نورافشان را قادر به انجام کلیه آزمایشهای نمونه ای  و همچنین آزمونهای خاص نموده و به بهبود مستمر کیفیت تولیدات این شرکت انجامیده است.

افزون بر آن،فعالیتهای پژوهشی پیوسته و گسترده در بخش تحقیقات و فن آوری شرکت نورافشان،با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و روزآمد درآزمایشگاهای مجهز این شرکت، نه تنها رضایت  مصرف کنندگان را از طریق اعتلا و ارتقای سطح کیفی تولیدات تامین نموده است، بلکه امکان  تولید  لامپهای   خاص  بر اساس  سفارش  مشتری   (Customer Designed Lamps)برای مصارف

 ویژه و همچنین انجام آزمونهای مختلف برای تعیین مشخصه های لامپها و تجهیزات جانبی آنها را فراهم آورده است.

تکنولوژی تولید و ماشین آلات این کارخانه از شرکت معتبر«جنرال الکتریک – تنگسرام» با 120 سال تجربه در تولید لامپ و تجهیزات لامپ سازی خریداری شده است و مواد اولیه مورد نیاز نیز از منابع معتبر اروپایی از جمله Philips، OsramوGE   غیره تامین می گردد.

پخش پارسیان الکتریک لاله زار : معرفی،نقد،بررسی،تهیه و توزیع کالای الکتریکی و معرفی تمامی مشاغل وابسته به صنعت برق

"> پارسیان الکتریک لاله زار :: جزییات برند 
 • کد برند:

  013

 • نام گروه:

  لامپ و روشنایی

 • توضیحات:

  شرکت لامپ نور افشان:سازنده برتر انواع لامپ

  شرکت لامپ سازی نورافشان، نخستین و بزرگترین تولید کننده لامپهای گازی HIDدر ایران با ظرفیت تولید سالانه 3000000 عدد لامپ، تنها دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 2000 : 9001  ISOاز شرکت  RWTUVآلمان و همچنین گواهینامه تضمین کیفیت9002   ISOاز شرکت QMI  کانادا و آلمان می باشد.

  کیفیت عالی لامپ های نورافشان مرهون اجرای دقیق فعالیتهای کنترل کیفی و رعایت کامل استانداردهای بین المللی لامپ سازی در حین فرایند تولید،از مرحله تحویل مواد اولیه تا بسته بندی محصول می باشد.

  استفاده از امکانات آزمایشگاهی پیشرفته نظیر کره های فتومتری، پلاریسکوپ، پوزاسکوپ،هندتسلا،آنالایزر توان، ولتاژ ولومن،گشتاورسنج و وسایل اندازه گیری طول عمر و غیره،نورافشان را قادر به انجام کلیه آزمایشهای نمونه ای  و همچنین آزمونهای خاص نموده و به بهبود مستمر کیفیت تولیدات این شرکت انجامیده است.

  افزون بر آن،فعالیتهای پژوهشی پیوسته و گسترده در بخش تحقیقات و فن آوری شرکت نورافشان،با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و روزآمد درآزمایشگاهای مجهز این شرکت، نه تنها رضایت  مصرف کنندگان را از طریق اعتلا و ارتقای سطح کیفی تولیدات تامین نموده است، بلکه امکان  تولید  لامپهای   خاص  بر اساس  سفارش  مشتری   (Customer Designed Lamps)برای مصارف

   ویژه و همچنین انجام آزمونهای مختلف برای تعیین مشخصه های لامپها و تجهیزات جانبی آنها را فراهم آورده است.

  تکنولوژی تولید و ماشین آلات این کارخانه از شرکت معتبر«جنرال الکتریک – تنگسرام» با 120 سال تجربه در تولید لامپ و تجهیزات لامپ سازی خریداری شده است و مواد اولیه مورد نیاز نیز از منابع معتبر اروپایی از جمله Philips، OsramوGE   غیره تامین می گردد.

  شرکت لامپ سازی نورافشان، نخستین و بزرگترین تولید کننده لامپهای گازی HIDدر ایران با ظرفیت تولید سالانه 3000000 عدد لامپ، تنها دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 2000 : 9001  ISOاز شرکت  RWTUVآلمان و همچنین گواهینامه تضمین کیفیت9002   ISOاز شرکت QMI  کانادا می باشد.

  کیفیت عالی لامپهای نورافشان مرهون اجرای دقیق فعالیتهای کنترل کیفی و رعایت کامل استانداردهای بین المللی لامپ سازی در حین فرایند تولید،از مرحله تحویل مواد اولیه تا بسته بندی محصول می باشد.

  استفاده از امکانات آزمایشگاهی پیشرفته نظیر کره های فتومتری، پلاریسکوپ، پوزاسکوپ،هندتسلا،آنالایزر توان، ولتاژ ولومن،گشتاورسنج و وسایل اندازه گیری طول عمر و غیره،نورافشان را قادر به انجام کلیه آزمایشهای نمونه ای  و همچنین آزمونهای خاص نموده و به بهبود مستمر کیفیت تولیدات این شرکت انجامیده است.

  افزون بر آن،فعالیتهای پژوهشی پیوسته و گسترده در بخش تحقیقات و فن آوری شرکت نورافشان،با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و روزآمد درآزمایشگاهای مجهز این شرکت، نه تنها رضایت  مصرف کنندگان را از طریق اعتلا و ارتقای سطح کیفی تولیدات تامین نموده است، بلکه امکان  تولید  لامپهای   خاص  بر اساس  سفارش  مشتری   (Customer Designed Lamps)برای مصارف

   ویژه و همچنین انجام آزمونهای مختلف برای تعیین مشخصه های لامپها و تجهیزات جانبی آنها را فراهم آورده است.

  تکنولوژی تولید و ماشین آلات این کارخانه از شرکت معتبر«جنرال الکتریک – تنگسرام» با 120 سال تجربه در تولید لامپ و تجهیزات لامپ سازی خریداری شده است و مواد اولیه مورد نیاز نیز از منابع معتبر اروپایی از جمله Philips، OsramوGE   غیره تامین می گردد.

  پخش پارسیان الکتریک لاله زار : معرفی،نقد،بررسی،تهیه و توزیع کالای الکتریکی و معرفی تمامی مشاغل وابسته به صنعت برق

ارسال نظر

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***کرامتی  09124244810

آدرس دفتر مرکزی : خ لاله زار شمالی، بالاتر از منوچهری-کوچه مصباح کریمی-پلاک 13-واحد 3

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*کرامتی 09124244810